Aktualności
Sprawy nauki
28 Listopada
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2019-11-28

Prof. Jolanta Choińska-Mika ponownie w Komitecie Sterującym UNICA

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, została ponownie wybrana do 5-osobowego Komitetu Sterującego Network of UNIversities from Capitals of Europe. Walne Zgromadzenie UNICA odbywa się w King’s College London.

UNICA to stowarzyszenie 51 uniwersytetów z 37 europejskich stolic. W uczelniach tych pod okiem 160 tys. nauczycieli akademickich kształci się obecnie 1,9 mln studentów. Celem powołanej w 1990 roku sieci UNICA jest promowanie doskonałości akademickiej, integracji i współpracy między uczelniami członkowskimi w całej Europie. Stowarzyszenie walnie przyczynia się do realizacji procesu bolońskiego, włączając weń uczelnie Europy Środkowej i Wschodniej, tak aby przyczyniały się do budowania wspólnego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. UNICA reprezentuje stanowisko uczelni członkowskich wobec instytucji europejskich, władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Zapewnia uczelniom członkowskim informacje na temat programów i inicjatyw europejskich i wspiera je w realizacji projektów współpracy. Stanowi także forum dla debaty na temat zmian strategicznych w badaniach naukowych, dydaktyce i zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego.

Na rozpoczętym w czwartek, 28 listopada, Walnym Zgromadzeniu UNICA wybrano członków Komitetu Sterującego. Do jego zadań należy koordynacja działań podejmowanych przez instytucję, regularne prowadzenie konsultacji z uczelniami członkowskimi czy wdrażanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Składa się z Prezydenta i pięciu członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję. Do gremium tego po raz drugi wybrano prof. Jolantę Choińską-Mikę, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Oprócz niej w Komitecie Sterującym zasiądą: prof. Caroline Pauwels (Vrije Universiteit Brussel), prof. Sorin Costreie (Universitatea din București), prof. Carmela Calés (Universidad Autónoma de Madrid) i prof. Sibel Suzen (Ankara Üniversitesi). Prezydentem UNICA  wybrano ponownie prof. Luciano Saso, prorektora ds. europejskich sieci uniwersytetów z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie.

Prof. Jolanta Choińska-Mika jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat – 1991, habilitacja – 2004). Przed objęciem funkcji prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia była wicedyrektorem Instytutu Historii (2005–2012), członkiem Senackiej Komisji Studenckiej, Doktorantów i Jakości Nauczania (2008–2016) oraz członkiem specjalnej grupy rektora ds. monitorowania programu nauczania i szkolenia dla przyszłych nauczycieli (2014–2016). W latach 2015–2016 była pierwszą dyrektorką School of Education, wspólnego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Choińska-Mika jest badaczem historii wczesnej nowożytnej Europy, historii parlamentu i kultury politycznej. Jej publikacje koncentrują się na wczesnym nowoczesnym republikanizmie, parlamencie i instytucjach parlamentarnych, wczesnej nowoczesnej komunikacji społecznej, a także na relacjach między miejscowościami a centrami władzy.

źródło: UW, UNICA

 

Dyskusja (0 komentarzy)