Aktualności
Sprawy nauki
05 Lutego
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2020-02-05

Prof. Józef Dulak powołany do ESFRI

Prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przedstawiciela Polski w ramach Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

European Strategic Forum on Research Infrastructures  zostało powołane w 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju europejskich infrastruktur badawczych. Konsekwencja w działaniu na rzecz jakości europejskiej nauki i wypracowaniu przejrzystej metodologii w zakresie tworzenia i aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych sprawiła, że ESFRI cieszy się uznaniem europejskiej społeczności naukowej. Delegaci ESFRI to eksperci mianowani przez odpowiednie ministerstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych. Efektem ich spotkań jest kształtowanie polityki w zakresie infrastruktur badawczych na Starym Kontynencie. ESFRI nie jest ciałem decyzyjnym i nie zajmuje się dystrybucją środków finansowych.

W Grupie Roboczej ds. Zdrowia i Żywności zasiądzie prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą komórek macierzystych, biologii i medycyny naczyniowej, terapii genowej i komórkowej oraz mechanizmów chorobowych powodowanych zapaleniami i stresem oksydacyjnym. Odbywał staże podoktorskie na Uniwersytecie Amsterdamskim, Uniwersytecie w Münsterze oraz Uniwersytecie Stanforda. Przez dwa lata pracował na Uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 2011–2019 był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Biotechnologii PAN (2011–2015, 2016–2019), Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2011–2015). Kierował krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (2005–2008).

Prowadzi wykłady z terapii genowej, biotechnologii medycznej. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. Był prezesem Europejskiej Organizacji Biologii. Jest członkiem European Society of Cardiology, American Heart Association, International Society for Stem Cell Research, a także członkiem rady redakcyjnej czasopism Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, IUBMB Life, Scientific Reports i Vascular Biology.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)