Aktualności
26 Czerwca
Rektor PW prof. Jan Szmidt (z lewej) i prof. Konrad Kucza-Kuczyński, źródło: PW
Opublikowano: 2019-06-26

Prof. Konrad Kucza-Kuczyński z Medalem Politechniki Warszawskiej

Architekt prof. Konrad Kucza-Kuczyński został we wtorek uhonorowany Medalem Politechniki Warszawskiej. Medal Młodego Uczonego otrzymał z kolei dr Piotr Achinger z Instytutu Matematycznego PAN.

Medal Politechniki Warszawskiej to najwyższe odznaczenie stołecznej uczelni technicznej, przyznawane od roku 1998. Odznaczenie to z rąk rektora PW prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta odebrał prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński z Wydziału Architektury PW „za twórcze osiągnięcia architektoniczne budujące prestiż Politechniki Warszawskiej”.

Prof. Kucza-Kuczyński ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w roku 1964. Po uzyskaniu stypendium francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1963 roku, dwa lata przebywał na praktyce w Paryżu. Po powrocie w roku 1966 został zatrudniony w pracowni projektującej na Wydziale Architektury PW. W roku 1980 rozpoczął pracę dydaktyczną na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, a następnie na Politechnice Warszawskiej. Był m.in. założycielem i kierownikiem unikatowej Pracowni Architektury Sakralnej i Monumentalnej, a także Dziekanem Wydziału Architektury PW. W roku 1975 został powołany przez Naczelnego Architekta Warszawy na stanowisko Generalnego Projektanta Terenów Centralnych PW, wykonując do roku 2015 kilkadziesiąt studiów rozwoju uczelni, projektów audytoriów, gabinetów, skweru Politechniki, tablic pamięci, pomnika „Golskiego” i wielu innych.

Od 1983 roku tworzy w ramach pracowni autorskiej z Andrzejem Miklaszewskim, gdzie powstały m.in. realizacje projektów sakralnych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej w tym dla szkolnictwa wyższego. Około 40 prac zostało nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych. W 1994 roku założył Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów „Miejsca Duchowe”, którego był sekretarzem i dyrektorem. Od 1993 roku jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (PAN), a od 1994 roku członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce, od 2013 roku Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Wypromował około 230 dyplomów i 15 prac doktorskich. Autor siedmiu książek – w tym ostatnio „Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915-2015” oraz wielu publikacji z dziedziny teorii i praktyki architektonicznej. Uhonorowany został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1983), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Honorową Nagrodą SARP (1995), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014). Wśród architektonicznych realizacji Profesora znajdują się m.in. takie obiekty sakralne jak: Kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Warszawa), Kościół Dobrego Pasterza (Warszawa), Sala Zgromadzeń na Jasnej Górze (Częstochowa), Kaplica – Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej (Szymanów), jak również liczne modernizacje.

Został 46. osobą odznaczoną Medalem Politechniki Warszawskiej. Z kolei 12. Medal Młodego Uczonego otrzymał dr Piotr Achinger z Instytutu Matematyczny Polskiej Akademii Nauk za przełomowe rozwinięcie badań w zakresie topologii rozmaitości algebraicznych i ich zastosowań. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 2005–2010 studiował na Jednoczesnych Studiach Informatyczno-Matematycznych. W 2011 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, finansowane w ramach stypendium Fulbright Science and Technology Award. Pracę doktorską pt. „K (π, 1) Spaces in Algebraic Geometry Spaces in Algebraic Geometry” obronił w roku 2015. Jej tematyka dotyczyła topologicznych własności rozmaitości algebraicznych z zastosowaniem m.in. do p-adycznej teorii Hodge’a. Praca została uhonorowana nagrodą Kenneth Ribet and Lisa Goldberg Award in Algebra. Pierwsze dwa lata po doktoracie dr Achinger spędził jako postdok EPDI (European Post-Doctoral Institute) w Centrum Banacha w Warszawie oraz w IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques) pod Paryżem. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie.

Jego badania skupiają się wokół geometrii algebraicznej, ze szczególnym odniesieniem do zastosowań arytmetycznych. Naukowiec interesuje się topologią i teorią homotopii algebraicznych. Jego największym dotychczasowym osiągnięciem jest opracowany w 2016 r. dowód twierdzenia, mówiącego o tym, że każda afiniczna rozmaitość algebraiczna nad ciałem dodatniej charakterystyki jest przestrzenią K (π, 1) tj. ma znikające wyższe grupy homotopii.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, jest przyznawany za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

MK

źródło: PW

 

Dyskusja (0 komentarzy)