Aktualności
Sprawy nauki
16 Grudnia
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2022-12-16

Prof. Krzysztof Górski kandydatem na Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek skierował do prezydenta RP Andrzeja Dudy wniosek o powołanie Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej. Kandydatem na to stanowisko jest prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski.

Akademia Kopernikańska została powołana 1 września 2022 r. Nowa instytucja, wedle zamysłów jej pomysłodawców, ma zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do większej rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Głównym jej zadaniem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który obejmuje: finansowanie badań naukowych (w tym przyznawanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika); wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika; przyznawanie Nagród Kopernikańskich; powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie wsparcia finansowego na zadania przez nich realizowane; organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego; przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów; współpracę międzynarodową.

Jednym z organów nowej instytucji, obok Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium jest Sekretarz Generalny. Jego kadencja ma trwać 7 lat. Do zadań sekretarza należeć będzie bieżące kierowanie działalnością Akademii i reprezentowanie jej na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń woli. Kandydatem na to stanowisko jest prof. dr hab. Krzysztof Górski. O jego powołanie wnioskuje do prezydenta minister Przemysław Czarnek.

Prof. Krzysztof Górski jest wybitnym naukowcem. Pracownikiem laboratorium NASA w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Świetnie będzie wypełniał tę funkcję – zapewnia szef MEiN.

Prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski jest polskim astronomem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest zatrudniony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz laboratorium NASA.

Był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz Los Alamos National Laboratory. Pracował jako visiting research fellow na Uniwersytecie w Princeton i w Institute for Advanced Study oraz jako visiting scholar na Wydziale Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Chicagowskiego. Był związany zawodowo z: Centre national de la recherche scientifique, Instytucie Fizyki Teoretycznej Yukawy na Uniwersytecie w Kyoto, Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda, Centrum Astrofizyki Teoretycznej w Kopenhadze, centrali Europejskiego Obserwatorium Południowego w Garching bei München, Jet Propulsion Laboratory oraz California Institute of Technology.

Uczestnik w misji satelity Planck od 1997 r. Jako jej członek był w latach 2010, 2011, 2014 laureatem zespołowych nagród NASA oraz Gruber Cosmology Prize (2018). W 2011 r. otrzymał NASA Exceptional Achievement Medal, a w 2019 – NASA Exceptional Technology Achievement Medal. Dwa lata temu był laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich.

Ukonstytuowanie się wszystkich organów Akademii Kopernikańskiej nastąpi podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbędzie się w dniach 19–21 lutego 2023 roku w Toruniu. W jego obradach udział weźmie kilkuset uczonych z całego świata. W trakcie wydarzenia wręczone zostaną pierwsze Nagrody Kopernikańskie. Kongres będzie kulminacją obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Szczegółowy program na stronie internetowej Akademii Kopernikańskiej.

MK, źródło: MEiN

Prezydent podpisał ustawę o Akademii Kopernikańskiej

Dyskusja (0 komentarzy)