Aktualności
Sprawy nauki
28 Września
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2022-09-28

Prof. Krzysztof Mikulski ponownie prezesem PTH

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów, które odbyło się w Zielonej Górze, wzięło udział 170 historyków z całego kraju. W wyniku tajnego głosowania prezesem na kadencję 2022–2025 został prof. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kieruje organizacją od 2003 roku (z przerwą na lata 2013–2015). To dziewiętnasty prezes w historii PTH.

Specjalizuje się w dziejach miast i mieszczaństwa, demografii historycznej, historii gospodarczej i społecznej oraz prozopografii i genealogii szlachty polskiej okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zwłaszcza państwa krzyżackiego w XIII–XV w. i ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich w XV–XVIII. Pracę w UMK rozpoczął w 1984 roku. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, w którym zawiaduje też Katedrą Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich.

W latach 2009–2013 należał do Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rady Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, przewodniczącym Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu, członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN, prezesem Towarzystwa Miłośników Torunia. Autor wielu artykułów naukowych oraz książek, w tym m.in.: „Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku”, „Mikołaj Kopernik − środowisko społeczne, pochodzenie i młodość”. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Polskie Towarzystwo Historyczne zostało utworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego. Skupiają zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. W 46 oddziałach zrzesza ponad 3 tys. członków. Co pięć lat organizuje powszechne zjazdy historyków. Ostatni miał miejsce w 2019 roku w Lublinie, kolejny odbędzie się w Białymstoku.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)