Aktualności
25 Września
Źródło: www.put.poznan.pl
Opublikowano: 2018-09-25

Prof. Kuczma laureatem The IACM Fellows Award

Profesor dr hab. inż. Mieczysław Kuczma z Zakładu Konstrukcji Betonowych Instytutu Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej znalazł się wśród siedmiu tegorocznych laureatów The IACM Fellows Award – prestiżowej nagrody The International Association For Computational Mechanics (IACM).

Stowarzyszenie to zajmuje się szeroko pojętą promocją badań z zakresu mechaniki obliczeniowej. W centrum zainteresowania jego członków jest rozwój metod numerycznych i cyfrowych komputerów w celu rozwiązywania problemów związanych z inżynierią i naukami stosowanymi dla zrozumienia i wykorzystania zasobów przyrody. IACM pełni rolę platformy wymiany informacji między naukowcami zajmującymi się m.in. termodynamiką, elektromagnetyzmem, mechaniką ciała, systemami sterowania, a także niektórymi aspektami fizyki cząstek.

Prestiżowe wyróżnienie  The IACM Fellows Award przyznawane jest w dowód uznania za osiągnięcia naukowe w tych obszarach. Dotychczas nagrodzono nim m.in.: Michała Kleibera (1998), Leszka Demkowicza (2002), Zenona Waszczyszyna (2006), Tadeusza Burczyńskiego (2010) i Janusza Orkisza (2016). Jeden z tegorocznych laureatów, prof. Mieczysław Kuczma, zajmuje się modelowaniem matematycznym i symulacją numeryczną liniowych i nieliniowych problemów dla materiałów i konstrukcji niejednorodnych, przy wykorzystaniu koncepcji modelowania wieloskalowego i adaptacyjnego. Wręczenie nagrody odbyło się podczas ceremonii otwarcia The 13th World Congress in Computational Mechanics (WCCM2018), która miała miejsce w Nowym Yorku.

MK

(Źródło: Politechnika Poznańska)

Dyskusja (0 komentarzy)