Aktualności
Sprawy nauki
19 Grudnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-19

Prof. Małgorzata Kossowska nową przewodniczącą Rady NCN

Profesor Małgorzata Kossowska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego została wybrana nową przewodniczącą Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsze posiedzenie Rady w kadencji 2018–2020 odbyło się 17 grudnia. 

Rada NCN składa się z 24 wybitnych polskich naukowców, powoływanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego i reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich zadań należy m.in. wyznaczanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, określanie warunków ogłaszanych przez NCN konkursów, ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże podoktorskie czy wybór członków Zespołu Ekspertów, którzy oceniają składane do NCN wnioski. Nową przewodniczącą Rady wybrano w drodze głosowania.

Prof. Kossowska zasiada w Radzie NCN od 2012 roku. W trakcie poprzedniej kadencji przewodniczyła Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. Jest kierowniczką Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008–2014 była Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Jest członkiem zespołu ds. programu MNiSW Mobilność Plus oraz członkiem Executive Committee of European Association of Social Psychology. W pracy naukowej bada procesy, poznawcze i motywacyjne, leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych, w tym radykalnych przekonań ideologicznych, uprzedzeń i konfliktów społecznych. Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów. Laureatka licznych nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody Rektora UJ i nagrody im. Tadeusza Tomaszewskiego za najlepszą publikację psychologiczną. Stypendystka programu „Zostańcie z nami” organizowanego przez tygodnik „Polityka” (2001). Jest autorką ponad 60 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz autorką (i współautorką) siedmiu książek (m.in. „Strategie działania”, „Umysł niezmienny”, „Społeczne ścieżki poznania”, „Psychologia poznania społecznego: Nowe idee”).

Nowa przewodnicząca powołała komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. dr hab. Krystyna Bartol, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. dr hab. Grzegorz Karch, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak.

NCN jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 roku. Wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet NCN w 2018 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. Centrum jest koordynatorem programu QuantERA – pierwszego ERA-NET-u zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się wśród tzw. nowych członków Unii Europejskiej, oraz prestiżowego programu Dioscuri, we współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft.

Skład Rady NCN w kadencji 2018–2020:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (powołanie do 2020 r.) – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Krystyna Bartol (powołanie do 2020 r.)
 3. Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (powołanie do 2020 r.)
 4. Prof. dr hab. Jakub Fichna (powołanie do 2022 r.)
 5. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (od powołanie do 2020 r.)
 6. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (powołanie do 2020 r.)
 7. Prof. dr hab. Grzegorz Karch (powołanie do 2020 r.)
 8. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (powołanie do 2020 r.)
 9. Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (powołanie do 2022 r.)
 10. Prof. dr hab. Stanisław Lasocki (powołanie do 2020 r.)
 11. Prof. dr hab. Barbara Lipińska (powołanie do 2022 r.)
 12. Prof. dr hab. Jerzy Łuczka (powołanie do 2022 r.)
 13. Prof. dr hab. Ewa Majchrzak (powołanie do 2020 r.)
 14. Prof. dr hab. Dariusz Markowski (powołanie do 2022 r.)
 15. Prof. dr hab. Piotr Migoń (powołanie do 2022 r.)
 16. Prof. dr hab. Ewa Mijowska (powołanie do 2020 r.)
 17. Dr hab. Justyna Olko (powołanie do 2022 r.)
 18. Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (powołanie do 2022 r.)
 19. Prof. dr hab. inż. Marek Samoć
 20. Prof. dr hab. Andrzej Sobczak (powołanie do 2022 r.)
 21. Prof. dr hab. Anetta Undas (powołanie do 2020 r.)
 22. Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (powołanie do 2022 r.)
 23. Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (powołanie do 2022 r.)
 24. Prof. dr hab. Teresa Zielińska (powołanie do 2022 r.)

MK

Źródło: NCN, UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)