Aktualności
Sprawy nauki
19 Maja
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2021-05-19

Prof. Marek Pawełczyk przewodniczącym KPN

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk przez najbliższe pół roku będzie kierować pracami Komitetu Polityki Naukowej. Zastąpi na stanowisku przewodniczącego prof. dr hab. Annę Chełmońską-Soytę. 

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu. W skład KPN wchodzi 12 członków powoływanych przez ministra nauki. Ich kadencja trwa dwa lata. W obecnym składzie działa od czerwca ubiegłego roku. Spośród zasiadających w Komitecie co pół roku wyłaniany jest jego przewodniczący. Od 1 czerwca funkcję tę sprawować będzie prof. Marek Pawełczyk, przez ostatnie sześć miesięcy wiceprzewodniczący KPN.

Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, jest specjalistą z zakresu automatyki oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności akustycznych i drgań. Kieruje Zakładem Pomiarów i Systemów Sterowania w Instytucie Automatyki, w którym pracuje od 1995 roku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania optymalnego i adaptacyjnego, aktywnej redukcji hałasu, aktywnej i półaktywnej redukcji drgań mechanicznych, pasywnego tłumienia hałasu i drgań, sterowania dźwiękiem i drganiami, systemów SCADA oraz przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych. W styczniu tego rouk został wybrany na prezydenta International Institute of Acoustics and Vibration. Funkcję tę pełni już po raz drugi – wcześniej w latach 2012–2014. Przez osiem lat był też wiceprezydentem IIAV. Zasiada w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN. Przez dwie kadencje był również członkiem Komitetu Akustyki PAN. Obecnie stoi na czele Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych – Silesian Universities Network (SUN). Ma na swoim koncie około 170 publikacji, w tym 3 monografie autorskie, a także 5 zgłoszeń patentowych.

Jego zastępcą w Komitecie Polityki Naukowej została dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, kierująca Katedrą Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)