Aktualności
Opublikowano: 2018-12-18

Prof. Marta Miączyńska nowym dyrektorem MIBMiK

Prof. Marta Miączyńska rozpoczęła czteroletnią kadencję na stanowisku dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Zastąpiła prof. Jacka Kuźnickiego, który kontynuuje pracę w Instytucie, jako kierownik Laboratorium Neurodegeneracji.

Prof. Marta Miączyńska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopień doktora w dziedzinie genetyki uzyskała na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1997 roku, stopień doktora habilitowanego w roku 2008, a tytuł profesora w 2013 r. W latach 2013-2015 była zastępcą dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Jej badania z dziedziny biologii komórki dotyczą mechanizmów molekularnych, które integrują transport błonowy, w szczególności endocytozę, z wewnątrzkomórkowymi szlakami sygnalizacyjnymi. Jest współautorką ponad 50 publikacji cytowanych ponad 2500 razy. Jest laureatką stypendiów Austrian Science Fund, Human Frontier Science Program Organization oraz L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki i prestiżowych grantów zagranicznych Wellcome Trust International Senior Research Fellowship oraz Howard Hughes Medical Institute International Research Scholar. Kierowała też grantami finansowanymi przez Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Unię Europejską, Towarzystwo Maxa Plancka i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem RP. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii. Unikalność Instytutu i jego międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych placówek naukowych na świecie. I tak, większość członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego (Rady Naukowej) to uczeni z zagranicy. Główne cele Instytutu to prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu) oraz wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki i popularyzacja nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej.

Źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)