Aktualności
Sprawy nauki
27 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-27

Prof. Michał Wierzchoń na czele Europejskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej

Prof. Michał Wierzchoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pierwszym polskim naukowcem, który został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej.

European Society for Cognitive Psychology (ESCOP) zrzesza blisko tysiąc naukowców nie tylko z Europy, ale też innych części świata. Towarzystwo zostało założone w 1985 roku w celu promowania badań naukowych w dziedzinie psychologii poznawczej i pokrewnej tematyki. Kładzie nacisk na współpracę i wymianę informacji, jest także wydawcą czasopisma naukowego „Journal of Cognition”.

W wyniku wyborów, które odbyły się 18 lipca, na czele organizacji stanął prof. Michał Wierzchoń, prodziekan ds. naukowych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Międzynarodowego Programu Doktoranckiego z Neuronauki Poznawczej (CogNeS). Na stanowisku prezydenta ESCOP zastąpił prof. Andreę Kiesel z Uniwersytetu we Freiburgu.

Prof. Michał Wierzchoń kieruje C-Lab Laboratorium Badania Świadomości w Instytucie Psychologii UJ oraz Centrum Badań Mózgu UJ. Jest również wiceliderem inicjatywy „Neuronalna architektura świadomości” w ramach programu COST, który finansuje Komisja Europejska. Trzy lata temu był laureatem Nagrody NCN w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Wyróżniono go za prowadzone od lat interdyscyplinarne badania nad świadomością, łączące w kreatywny sposób podejścia badawcze z zakresu filozofii, psychologii poznawczej, kognitywistyki oraz neuronauki. Zaproponował oryginalny, autorski model teoretyczny świadomości, w ramach którego twierdzi, że dostęp do świadomości ma charakter stopniowalny, a subiektywny charakter informacji jest wynikiem integracji informacji percepcyjnych i pozapercepcyjnych. Jego badania dotyczą pomiaru świadomości, ale też roli uwagi w nabywaniu świadomego doświadczenia, pamięci ukrytej, substytucji sensorycznej i świadomości cielesnej. Założone i prowadzone przez niego Laboratorium Badań Świadomości (C-Lab) w krótkim czasie stało się jedną z wiodących tego typu jednostek naukowych w Europie, zaś on sam współpracuje ze znakomitymi badaczami świadomości z całego świata. W latach 2012–2017 zasiadał w Akademii Młodych Uczonych PAN (od 2014 był jej wiceprzewodniczącym).

Bardzo się cieszę, że grono badaczy i badaczek z całego świata wybrało mnie, abym pokierował Europejskim Towarzystwem Psychologii Poznawczej. To zaszczyt i wielkie wyzwanie, które motywuje do dalszej pracy. Mój wybór stanowi również dowód rozpoznawalności międzynarodowej całego polskiego środowiska psychologów poznawczych – ocenia prof. Wierzchoń.

Psychologia poznawcza to dziedzina psychologii zajmująca się problematyką procesów poznawczych człowieka, takich jak percepcja, uwaga oraz pamięć, i korzysta z różnych metod eksperymentalnych.

MK, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)