Aktualności
Sprawy nauki
29 Maja
Prof. Paweł Rowiński. Fot. „Gazeta Uniwersytecka” UŚ
Opublikowano: 2018-05-29

Prof. Paweł Rowiński członkiem Zarządu ALLEA

Zgromadzenie Ogólne Federacji Europejskich Akademii Nauk (ALLEA) podjęło decyzję o wyborze wiceprezesa PAN, prof. Pawła Rowińskiego, na członka Zarządu Federacji w kadencji 2018-2020.

ALLEA, do której należy 59 akademii nauk z ponad 40 krajów europejskich, ściśle współpracuje z EASAC, Euro-CASE, Akademią Europejską, FEAM, IAP oraz ICSU. ALLEA jest jedyną tej rangi międzynarodową organizacją naukową, w tworzeniu której PAN odegrała istotną rolę, ponieważ jest jej członkiem założycielem. Celem ALLEA jest m.in. ułatwianie wymiany informacji między akademiami europejskimi; rozwijanie badań mających na celu umacnianie roli i miejsca narodowych akademii w nauce; kształtowanie wspólnych poglądów w sprawach dotyczących rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych oraz pełnienie funkcji doradczych i wypracowywanie propozycji dotyczących polityki naukowej dla rządów, Unii Europejskiej, organizacji krajowych, i międzynarodowych. ALLEA realizuje swoje cele w oparciu o stałe lub powoływane doraźnie grupy robocze, których opracowania są publikowane i rozsyłane do akademii członkowskich.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)