Aktualności
Sprawy nauki
30 Września
Prof. Piotr Czauderna (w środku), źródło: Twitter/ABM
Opublikowano: 2019-09-30

Prof. Piotr Czauderna prezesem Agencji Badań Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki w Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, wygrał konkurs na prezesa Agencji Badań Medycznych. 

Zgodnie z Ustawą o Agencji Badań Medycznych, prezes Agencji  powoływany jest przez ministra zdrowia w drodze konkursu na okres 6 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Prezes Agencji odpowiedzialny jest za gospodarkę finansową Agencji, sprawy związane z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów i innych zadań Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie jej majątkiem. Po zasięgnięciu opinii Rady, prezes sporządza: roczny plan finansowy Agencji i jego zmiany, roczny plan działalności Agencji i jego zmiany, roczne sprawozdanie finansowe Agencji, roczne sprawozdanie z działalności Agencji wraz z informacją o wynikach ewaluacji, perspektywiczne kierunki działalności Agencji, statut Agencji i jego zmiany oraz przedstawia je do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia.

Prof. Piotr Czauderna w latach 2012–2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, obecnie jest członkiem jego Zarządu Głównego. Przez dwie kolejne kadencje był przewodniczącym Międzynarodowej Grupy Strategicznej ds. Guzów Wątroby u Dzieci – SIOPEL. Obecnie pełni również funkcję prezesa Europejskiej Sekcji Chirurgów Dziecięcych Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS). Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problem leczenia nowotworów, zwłaszcza guzów wątroby, oraz zastosowania wideochirurgii w chirurgii i onkologii dziecięcej. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych projektach naukowych jako wykonawca lub ich menedżer.

Jest współautorem podręczników polskich i zagranicznych oraz ponad 180 prac naukowych opublikowanych w najbardziej szanowanych czasopismach na świecie, m.in. New England Journal of Medicine, Lancet Oncology i Journal of Clinical Oncology. Całkowity wpływ jego publikacji wynosi ponad 400, podczas gdy liczba jego cytowań jest bliska 3000. Prowadził liczne krajowe i międzynarodowe kursy z zakresu chirurgii wideo i chirurgii onkologicznej. Regularnie pełnił funkcję recenzenta programów badawczych w Unii Europejskiej ( 7PR, Horyzont 2020).

źródło: ABM

Dyskusja (0 komentarzy)