Aktualności
Sprawy nauki
21 Października
Źródło: www.umlub.pl
Opublikowano: 2019-10-21

Prof. Stanisław Czuczwar w Academia Europaea

Profesor Stanisław Jerzy Czuczwar z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został członkiem Academia Europaea, europejskiej organizacji podejmującej działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspierającej badania interdyscyplinarne i międzynarodowe, zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, jak również promującej wartości europejskiej nauki i badań.

Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku i Szwedzkiej Akademii Nauk. Gromadzi wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Nie ma charakteru badawczego, jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. To największa taka organizacja w Europie. Zrzesza obecnie ponad 4 tys. członków, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Należy do niej ponad 90 uczonych z Polski.

Profesor Stanisław Jerzy Czuczwar jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, kieruje Katedrą i Zakładem Patofizjologii. Jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2007–2010 był prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Prowadzi od wielu lat badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych w poszukiwaniu racjonalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Bada także wpływ ligandów różnych układów neuroprzekaźnikowych na działanie przeciwdrgawkowe i neurotoksyczne leków przeciwpadaczkowych. Ostatnio zaangażował się w badania zmierzające do ustalenia zależności pomiędzy niedokrwieniem mózgu a chorobą Alzheimera. Jest autorem lub współautorem 414 artykułów naukowych, które do chwili obecnej były cytowane 9330 razy. Wypromował 44 doktorów nauk medycznych, z których pięcioro uzyskało habilitację, a trzy osoby tytuł profesora.

Członkostwo w Academia Europaea otrzymuje się dożywotnio w drodze zaproszenia popartego rekomendacjami, po weryfikacji osiągnięć kandydata. Organizacja działa jak europejska akademia nauk. Dba o wysokie standardy etyczne w sferze nauki, prowadzi działalność lobbingową i doradczą w Komisji Europejskiej. Ma siedzibę w Londynie, biuro informacyjne w Graz oraz 5 hubów wiedzy w: Barcelonie, Bergen, Cardiff, Tbilisi i we Wrocławiu. Zajmuje się promocją działalności akademickiej, nauki i badań, a poprzez Young Academy of Europe opieką i mentoringiem dla młodych uczonych.

MK, źródło: UMLub

Dyskusja (0 komentarzy)