Aktualności
Sprawy nauki
09 Sierpnia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-08-09

Prof. Stanisław Kistryn koordynatorem polskiego oddziału CoARA

Prof. Stanisław Kistryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego został koordynatorem polskiego oddziału misji CoARA. Jedną z grup roboczych pokieruje dr hab. Katarzyna Nawrot z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) została powołana we wrześniu ubiegłego roku w celu zmiany systemu ewaluacji badań naukowych. Koalicja jest efektem zawartego wcześniejszego porozumienia, które było z kolei odpowiedzią na raport Komisji Europejskiej dotyczący zmian systemu ewaluacji (Towards reform of the assessment system). Propozycje zostały poparte przez ponad 350 organizacji naukowych i wspierających naukę z ponad 40 krajów, a do zespołu koordynującego prace nad dokumentem należeli przedstawiciele Science Europe, European University Association oraz niezależni badacze.

Koalicja przyjęła zobowiązania uwzględniające otwartą naukę i jej wpływ na jakość badań. W dokumencie podkreślono w szczególności potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do metod i wyników, co ułatwia weryfikację i replikację badań, a także ponowne wykorzystanie rezultatów badań. Otwartość sprzyjać ma nawiązywaniu współpracy zarówno w ramach środowiska naukowego, jak i poza nim, co z kolei przekłada się na innowacje w zakresie technologii oraz większe oddziaływanie nauki na kwestie ekonomiczne, kulturowe i społeczne.

W ramach CoARA powołano właśnie dziesięć Grup Roboczych oraz pięć krajowych oddziałów, w tym polski. Jego koordynatorem został prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy w konsorcjum UNA Europa. Z kolei grupą zajmującą się właściwymi wskaźnikami i parametrami pokieruje dr hab. Katarzyna Nawrot z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Grupy Robocze mają kluczowe znaczenie dla powodzenia misji CoARA w zakresie umożliwienia systemowej reformy oceny badań naukowych. Ich członkowie, na zasadzie „wspólnoty praktyk”, będą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, a także dyskutować i opracowywać rekomendacje dotyczące ewaluacji badań naukowych na poziomie ogólnoeuropejskim. 

Do CoARA przystąpiło już 608 podmiotów, w tym 53 z Polski. Wśród sygnatariuszy porozumienia są m.in. 43 uczelnie, Akademia Młodych Uczonych PAN, Polska Akademia Nauk i osobno pięć jej instytutów (Instytut Genetyki Człowieka, Instytut Slawistyki, Instytut Języka Polskiego, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Rektorów Polskich oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)