Aktualności
Sprawy nauki
11 Czerwca
Źródło: www.lednicamuzeum.pl
Opublikowano: 2018-06-11

Prof. Tomasz Jasiński laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Profesor Tomasz Jasiński jest historykiem-mediewistą, badaczem średniowiecznych dziejów Europy Środkowej. Opublikował sto kilkadziesiąt publikacji, w tym kilkanaście książek. Od 2007 r. kieruje Biblioteką Kórnicką PAN.

W latach 2000-2011 był vice-prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od ponad dwudziestu lat kieruje Zakładem Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. jest członkiem zarządu w Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien. Współpracuje z licznymi niemieckimi uniwersytetami i towarzystwami naukowymi. W ramach Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien wraz z grupą uczonych włoskich, francuskich, niemieckich, angielskich oraz z państw nadbałtyckich i Rosji uczestniczy w międzynarodowym programie badań nad dziejami zakonu krzyżackiego.

Badania naukowe prof. Tomasz Jasińskiego koncentrują się wokół źródłoznawstwa, literaturoznawstwa, edytorstwa oraz dziejów Europy Środkowej w średniowieczu. W latach 1989-1999 prof. Tomasz Jasiński opublikował wraz z prof. Antonim Gąsiorowskim około 1300 średniowiecznych dokumentów dotyczących dziejów Wielkopolski w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski, najważniejszym wydawnictwie źródłowym do dziejów tego makroregionu. Zajmował się także badaniami nad początkami państwa polskiego, w tym kwestiami związanymi z chrztem księcia Mieszka, a także stosunkami polsko-niemieckimi w średniowieczu. W ostatnich latach prof. Jasiński podjął też pogłębione studia źródłoznawcze nad najstarszą annalistyką polską, prowadzone z wykorzystaniem przede wszystkim metody porównawczej dla najważniejszych źródeł rocznikarskich z okresu pierwszych Piastów, tj. m.in. Rocznika poznańskiego czy Rocznika kapituły krakowskiej, zestawianych z annalistyką czeską oraz niemiecką.

W uznaniu „zasług za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego” Kapituła Nagrody, na wniosek Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednogłośnie przyznała prof. Tomaszowi Jasińskiemu Honorową Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego dziesiątej edycji.

JK

(Źródło: Biblioteka Kórnicka PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)