Aktualności
Sprawy nauki
10 Lutego
Opublikowano: 2017-02-10

Profesor Wiesław Deptuła wyróżniony

Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, twórca mikrobiologii i immunologii na Uniwersytecie Szczecińskim, decyzją Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów został uhonorowany godnością Członka Honorowego PTM, niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, którym do tej pory odznaczono jedynie 30 osób. 

W swojej karierze naukowej prof. Deptuła został również wyróżniony najwyższym odznaczeniem mikrobiologów polskich – Medalem Odona Bojanusa (2000 r.), a wraz z zespołem otrzymał najwyższe odznaczenie immunologów polskich – Medal Ludwika Hirszfelda (2014 r.). W 2008 r. został także uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych – Honorową Odznaką „Pro Scientia Veterinaria”, a w 2013 r. najważniejszym w Polsce odznaczeniem dla apitologów – Medalem im. Ks. Dr Jana Dzierżonia.

Profesor jest współtwórcą immunologii w Polsce, w tym immunologii weterynaryjnej. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. Na Uniwersytecie Szczecińskim pełni funkcję kierownika Katedry Mikrobiologii na Wydziale Biologii, gdzie utworzył unikatowy w skali kraju kierunek mikrobiologia oraz jest współorganizatorem kierunku biotechnologia. Obecnie jest także Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej – Oddział w  Szczecinie.

Profesor jest współautorem 7 książek z zakresu immunologii i mikrobiologii, w tym dwóch pierwszych w krajupodręczników z zakresu immunologii zwierząt (1998 – UJ Kraków i 2000 – PWN Poznań) oraz jednego z zakresu chlamydiologii (2012 – US), a także 8 skryptów dotyczących immunologii, w tym opracowania pt. Immunologia dla biologów. W dorobku Profesora Deptuły jest około 350 prac oryginalnych, około 250 prac przeglądowych, a także 210 prac popularno-naukowych z zakresu immunologii, w tym infekcyjnej (wirusy, chlamydie) oraz mikrobiologii środowiskowej (woda), opublikowanych, oprócz prac popularno-naukowych, głównie w czasopismach z listy filadelfijskiej. Profesor jest także autorem 15 opracowań zwartych, w tym książek z zakresu organizacji, nauki i filozofii oraz historii ludzi nauki.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)