Aktualności
Sprawy nauki
08 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-08

Profesura Gościnna NAWA

Długookresowy pakiet finansowy na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oferuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach nowego programu – Profesura Gościnna.

Jego celem jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej polskich uczelni i innych jednostek naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia.

– Prestiżowe granty przyznane w ramach Profesury Gościnnej NAWA będą formą wsparcia realizacji strategii umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w postaci długookresowego pakietu finansowego – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Długofalowym rezultatem uczestnictwa w programie będzie stworzenie zespołu badawczego, którego dorobek naukowy i dydaktyczny znacznie przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności polskich uczelni i reprezentowanej przez nie dyscypliny naukowej w kraju i za granicą – dodaje wiceminister.

W I edycji mogą wziąć udział uczelnie i inne jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. W kolejnych latach program adresowany będzie także do innych dziedzin nauki.

– Nowy program NAWA umożliwia zaproszenie do Polski światowej klasy zagranicznych naukowców ze wskazanych dziedzin i objęcie przez nich stanowiska profesury gościnnej przez okres 3-4 lat. To czas na zbudowanie wokół wybitnego naukowca silnego naukowo zespołu, rozwijania przełomowych badań, a także aplikowania o międzynarodowe granty – wyjaśnia dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Grant ze środków NAWA może wynieść nawet 3 mln zł. Pokryje on koszty wynagrodzenia naukowca i grupy badawczej oraz koszty przeprowadzki naukowca. Dodatkowo uczelnia lub inna jednostka naukowa mogą uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki w postaci tzw. komponentu badawczego.

– Analiza skuteczności podobnych programów w Europie wyraźnie wskazuje, że bardzo ważne jest zapewnienie przyjeżdżającym naukowcom warunków do jak najszybszego rozpoczęcia prac badawczych – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Liczymy oczywiście na to, że naukowcy będą pozyskiwać środki na badania w ramach regularnych konkursów krajowych i zagranicznych. Wiemy jednak, że zajmie to sporo czasu. Dlatego zdecydowaliśmy się na finansowanie „pakietu startowego”, umożliwiającego rozpoczęcie intensywnych prac badawczych od zaraz – dodaje.

Wnioski w programie przyjmowane są do 31 lipca 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA. Projekty w ramach programu mają rozpocząć się najwcześniej 1 lutego 2021, a najpóźniej 31 października 2021.

We wtorek, 9 czerwca, odbędzie się webinarium na temat nowego programu. Początek o godzinie 14:00. Aby wziąć w nim udział należy się zarejestrować.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)