Aktualności
11 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-11

Program CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ

Program CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ

We wtorek 5 czerwca na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Instytutem Rachunkowości Zarządczej CIMA.

W imieniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dokument podpisał dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, dziekan Wydziału, natomiast CIMA reprezentował Jakub Bejnarowicz – Associate Director, CIMA Europa.

Strony potwierdziły współpracę poprzez połączenie swojej wiedzy i zasobów w celu zaoferowania studentom możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowej przygotowującej studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego do rozpoczęcia kariery zawodowej w zakresie rachunkowości zarządczej.

Program CIMA na WZ UŁ umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie Certificate in Business Accounting, uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA oraz potwierdzenie wiedzy w trakcie egzaminów odbywających się poza uczelnią w wystandaryzowanych Centrach Egzaminacyjnych Pearson Vue.

– Bardzo cieszymy się, że Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dołącza do grona uczelni partnerskich Instytutu CIMA, a studenci uzyskali możliwość zdobywania globalnie rozpoznawalnego certyfikatu z rachunkowości zarządczej CIMA bezpośrednio na najlepszej uczelni w Łodzi. Nasza współpraca jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego i jutrzejszego rynku pracy i pracodawców, którzy niezwykle cenią umiejętności osób posiadających kwalifikacje i kompetencje CIMA. Warto podkreślić, że już na tym etapie pracodawcy zadeklarowali zainteresowanie studentami i absolwentami Programu CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ – powiedział Jakub Bejnarowicz.

Z kolei według doktora Jana Michalaka, koordynatora Programu CIMA na WZ UŁ, połączenie wiedzy specjalistów Wydziału Zarządzania UŁ oraz CIMA otwiera wiele możliwości, w tym perspektywę jeszcze lepszego kształcenia naszych studentów w zakresie kompetencji biznesowych oraz wprowadzania ich w świat specjalistów ds. rachunkowości zarządczej. – Liczymy na to, że podpisanie umowy będzie ważnym krokiem nie tylko dla nas, ale także dla młodych adeptów tej dziedziny wiedzy, którzy już na studiach będą mogli rozwijać się ze wsparciem partnera o światowej renomie. Uzyskanie certyfikatu CIMA pozwala na łatwiejsze zdobycie pracy w finansach i przyspieszenie awansu zawodowego.

Agnieszka Wołowiec

Dyskusja (0 komentarzy)