Aktualności
Sprawy nauki
12 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-12

Program NKN Forum w Katowicach

Wpływ ustawy na zmiany w uczelniach w zakresie konkursów, awansów, ocen” oraz „Od asystenta do profesora – dydaktyczna ścieżka kariery” – to tematy dwóch głównych sesji plenarnych podczas kolejnej debaty z cyklu NKN Forum. Spotkanie 1 lipca w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poświęcone będzie rozwoju kadr szkolnictwa wyższego i nauki. 

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, resort nauki organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach NKN Forum. Pierwsza odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, 20 marca w Toruniu, były szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów. Z kolei 20 maja w Gdyni dyskusja koncentrowała się wokół dydaktyki.

Czwarta z cyklu debat odbędzie się w poniedziałek 1 lipca, a dotyczyć będzie rozwoju kadr. Jakość badań i kształcenia zależy od kadry akademickiej, jej jakości naukowej i dydaktycznej oraz organizacji jej aktywności. Konstytucja dla Nauki oraz inne akty prawne, w tym prawo pracy, stanowią ramy polityki kadrowej, które muszą być wypełnione przez regulaminy pracy, systemy oceny okresowej i strategię odnośnie ścieżek kariery akademickiej. Uczelnie potrzebują też aktywnej polityki rozwoju kadry akademickiej, od działań wspierających rozwój kompetencji po systemy motywacji w tym zakresie. Wiele uczelni podjęło też wysiłki na rzecz uzyskania i utrzymania Logo HR in Research, którego celem jest wprowadzenie do zarządzania kadrami akademickimi wysokich standardów w zakresie zatrudniania i kształtowania warunków pracy.

I właśnie kształtowaniu ścieżek kariery, rozwojowi kadry akademickiej i tworzeniu rozwiązań w tym zakresie poświęcone będzie kolejne spotkanie w ramach NKN FORUM. Oprócz głównych sesji – „Wpływ ustawy na zmiany w uczelniach – konkursy, awanse, oceny” oraz „Od asystenta do profesora – dydaktyczna ścieżka kariery” w ramowym programie uwzględniono także część seminaryjną. Panele dotyczyć będą ocen okresowych; dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych zadań kadry akademickiej; zarządzania administracją uczelni; postępowania awansowego w świetle nowej ustawy; ochrony pracowników w nowym otoczeniu instytucjonalnym oraz finansowych i pozafinansowych instrumentów motywowania kadry akademickiej.

Uczestników debaty będzie gościć Uniwersytet Śląski. Na miejsce spotkania wybrano aulę Wydziału Teologicznego UŚ. Początek 1 lipca o godzinie 9:15. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

 MK

Ramowy program debaty

 

Dyskusja (0 komentarzy)