Aktualności
10 Kwietnia
Źródło: www.impuls50plus.umk.pl
Opublikowano: 2019-04-10

Projekt IMPULS 50+„innowacją, która inspiruje”

Największa na świecie sieć szkól edukacji biznesowej AACSB International wyróżniła projekt „IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia” prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

WNEiZ UMK znalazł się wśród 21 szkół biznesowych wyróżnionych w konkursie „2019 Innovations That Inspire”. Nagrodyonz projekt ma na celu poprawę skuteczności działania publicznych służb zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności bezrobotnych 50+ poprzez adaptację do warunków polskich i rozwijanie lokalnej współpracy oraz opracowanie nowych, skutecznych środków wspomagających rynek pracy.

Nowość proponowanego rozwiązania, niestosowanego do tej pory w całości w Polsce, przejawia się w zindywidualizowanym podejściu do bezrobotnych 50+ poprzez: kompleksową diagnozę ich potencjału, dobranie standardowych i niestandardowych form wsparcia do ich potrzeb i oczekiwań przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku pracy, monitorowanie postępów bezrobotnych na rynku pracy, motywowanie do podejścia i utrzymania zatrudnienia. Rozwiązanie zakłada również szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami, aby zapewnić zbieżność kierunków oferowanego bezrobotnym 50+ wsparcia z potrzebami pracodawców.

Kompleksowa strategia aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+, bazująca na doświadczeniach niemieckiego partnera – Regionalnej Dyrekcji Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg – została przetestowane w 3 powiatowych urzędach pracy na grupie 45 bezrobotnych i wdrożona przez 24 powiatowe urzędy pracy. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 246 882 zł.

W czwartej edycji konkursu „Innovations That Inspire” (Innowacje, które inspirują) wzięto pod uwagę 85 projektów szkół biznesu, które są przykładem przyszłościowych rozwiązań dla edukacji, badań, zaangażowania społeczności lub działań informacyjnych i przywództwa. Do tej pory członkowie AACSB Business Education Alliance wyróżnili ponad 100 innowacji (spośród ponad 800 zgłoszonych), tworząc repozytorium w systemie DataDirect AACSB.

AACSB International jako największe na świecie stowarzyszenie szkół edukacji biznesowej, łączy edukatorów, studentów i biznes w celu stworzenia następnej generacji wielkich liderów. Od 1916 r. AACSB promuje najwyższe standardy doskonałości, jakość i usługi rozwoju zawodowego dla prawie 1700 organizacji członkowskich i ponad 800 akredytowanych szkół biznesu na całym świecie. Misją AACSB jest wspieranie zaangażowania, przyspieszenie innowacji i zwiększenie wpływu na kształcenie biznesowe. Globalna organizacja ma biura w Tampie na Florydzie, Amsterdamie i Singapurze.

Źródło: UMK

 

Dyskusja (0 komentarzy)