Aktualności
Sprawy nauki
16 Października
Opublikowano: 2018-10-16

Protest Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystosowała list protestacyjny „w sprawie odmowy prawa do istnienia dyscypliny naukowej: antropolgia, etnologia”.

Autorzy odnoszą się do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Z oburzeniem przyjmują usunięcie ze szkolnictwa wyższego i struktury nauki ‘etnologii’, dyscypliny, za której twórcę – jak podkreślają – „powszechnie w świecie uznawany jest Bronisław Malinowski, i która nieprzerwanie uprawiana jest na polskich uniwersytetach od 1910 roku – najpierw na Uniwersytecie Lwowskim, a później, w niepodległej już Rzeczpospolitej, na Uniwersytecie Poznańskim, Jagiellońskim, Warszawskim i Wileńskim”. Przypominają, że etnologia, przemianowana na pomocniczą wobec historii etnografię, przetrwała czasy stalinizmu, następnie stopniowo odradzała się, by w końcu, znów jako etnologia, a z czasem etnologia/antropologia kulturowa, ponownie stać się samodzielnym kierunkiem studiów i dyscypliną naukową.

Obecnie nauczana jest na ośmiu uniwersytetach, z których trzy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Zdaniem protestujących „jej likwidacja, poprzez włączenie do sztucznie stworzonej kategorii ‘nauki o kulturze i religii’, nie tylko wymazuje dyscyplinę i neguje tradycję i dorobek wielu pokoleń badaczek i badaczy, lecz jest również lekceważąca wobec kilkuset studentek i studentów, którzy wybrali ten kierunek studiów”. Ich zdziwienie budzi wykreślenie etnologii z listy dyscyplin „w czasach, w których powszechnie pisze się o antropologizacji nauk społecznych i humanistycznych”. Nie mają przy tym wątpliwości, że godzi to także „w międzynarodową współpracę naukową, podważając np. wiarygodność Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, zrzeszającego przeszło siedmiuset członków”, organizującego w sierpniu 2019 roku, wespół z poznańskim Instytutem, Kongres Światowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES), na którym spodziewanych jest kilka tysięcy uczestników. Dlatego domagają się „umieszczenia ‘antropologii, etnologii’ jako odrębnej dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych, bądź też zaklasyfikowania jej wraz z socjologią, jako ‘socjologia i antropologia’, jak ma to miejsce w wykazie OECD”.

W imieniu Rady list podpisał prof. dr hab. Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MK

Pełna treść listu

Dyskusja (0 komentarzy)