Aktualności
Sprawy nauki
30 Września
Źródło: www.czarnek.pl
Opublikowano: 2020-09-30

Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki

Przemysław Czarnek stanie na czele Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zmiany w składzie i strukturze Rady Ministrów ogłosił w środę, 30 września, premier Mateusz Morawiecki. Do zaprzysiężenia nowych szefów resortów ma dojść w przyszłym tygodniu.

W wyniku zapowiadanej od dawna rekonstrukcji rządu jego strukturę uszczuplono o sześć ministerstw. Dotychczasowe resorty nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji połączono w jedno Ministerstwo Nauki i Edukacji. To powrót do rozwiązania, które krótko, bo tylko przez pół roku, funkcjonowało 15 lat temu, gdy ministrem edukacji i nauki był prof. Michał Seweryński. W obecnym rządzie resortem pokieruje Przemysław Czarnek – prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Urodził się 11 czerwca 1977 roku w Kole, ale od początku lat dziewięćdziesiątych związany jest z Lublinem. W tym mieście ukończył w 1996 r. II L.O. im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a w 2001 r. – studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2006 roku na KUL obronił rozprawę doktorską pt. Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć lat temu w oparciu o dorobek naukowy i pracę pt. Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2020 roku został profesorem KUL. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego.

W 2003 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL. Wykładał także w Akademii Leona Koźmińskiego i w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi i radców prawnych, świadcząc usługi prawne w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. W 2015 roku został powołany na urząd Wojewody Lubelskiego. Rok później wszedł w skład zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy Ministrze Rozwoju Mateuszu Morawieckim. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, w wyniku których dostał się do Sejmu, startował z drugiego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości. Zdobywając 87 343 głosy, uzyskał najwyższy indywidualny wynik w okręgu nr 6 (Lublin).

Ma żonę Katarzynę oraz dwójkę dzieci: córkę Julię i syna Mateusza.

MK, źródło: www.czarnek.pl

Dyskusja (0 komentarzy)