Aktualności
Sprawy nauki
19 Października
Fot. Adam Guz/KPRP
Opublikowano: 2020-10-19

Przemysław Czarnek powołany na ministra edukacji i nauki

Przemysław Czarnek został powołany na ministra edukacji i nauki. Po blisko 15 latach oba resorty znów będą funkcjonować pod jednym szyldem.

Fuzja dwóch ministerstw, którymi kierowali ostatnio: Wojciech Murdzek (MNiSW) i Dariusz Piontkowski (MEN), jest efektem zmian w strukturze rządu, o których premier Mateusz Morawiecki informował już 30 września. Radę Ministrów uszczuplono o sześć resortów: z 20 do 14. Jednym z obszarów dotkniętych modyfikacjami jest nauka i szkolnictwo wyższe, który połączono z edukacją. To powrót do rozwiązania, które już funkcjonowało w przeszłości. Ostatnim ministrem, w kompetencjach którego leżały obie te domeny, był w okresie od 31 października 2005 do 5 maja 2006 roku prof. Michał Seweryński. Jemu też jako pierwszemu powierzono później (do 16 listopada 2007) kierowanie wyodrębnionym wówczas Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez kolejnych 13 lat szefami resortu byli: prof. Barbara Kudrycka (6 lat), prof. Lena Kolarska-Bobińska (2 lata), dr Jarosław Gowin (4,5 roku) i Wojciech Murdzek (pół roku).

– Gratuluję tej nominacji i dziękuję za podjęcie się tego trudnego zadania. To dwa niezwykle ważne resorty, które budzą wiele emocji, bo każdy z nich dotyczy wychowania naszej młodzieży – mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając akt powołania Przemysławowi Czarnkowi.

– Rozpoczynam pracę jako minister edukacji i nauki. Dziękuję za liczne gratulacje i deklaracje współpracy, ale także za przekazywane uwagi i obawy. Absolutnym priorytetem od pierwszych godzin w ministerstwie jest organizacja pracy szkół i uczelni w dobie walki z koronawirusem – napisał na Twitterze nowy minister.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 19 października, prawie 2 tygodnie po zaprzysiężeniu pozostałych nowych ministrów. To efekt kwarantanny, którą Czarnek musiał odbyć po zakażeniu się koronawirusem. Nowy szef resortu edukacji i nauki jest prawnikiem, doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Urodził się 11 czerwca 1977 r. w Kole, ale od początku lat 90. związany jest z Lublinem. W tym mieście ukończył w 1996 r. II L.O. im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a w 2001 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2006 roku na KUL obronił rozprawę doktorską pt. Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć lat temu w oparciu o dorobek naukowy i pracę pt. Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2020 roku został profesorem KUL. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego.

W 2003 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL. Wykładał także w Akademii Leona Koźmińskiego i w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi i radców prawnych, świadcząc usługi prawne w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych.

W 2015 roku został powołany na urząd Wojewody Lubelskiego. Rok później wszedł w skład zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, w wyniku których dostał się do Sejmu, startował z drugiego miejsca na liście Prawa i  Sprawiedliwości. Zdobywając 87 343 głosy, uzyskał najwyższy indywidualny wynik w okręgu nr 6 (Lublin). W Sejmie, do momentu powołania na stanowisko ministra, był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zasiadał też w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Krajowej Administracji Skarbowej i Rozbudowy Przejść Granicznych.

Z naszych informacji wynika, że nie wszystkie obszary, pozostające do tej pory pod kontrolą MNiSW, przejdą automatycznie pod nadzór nowego ministerstwa. Niektóre, jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Sieć Badawcza Łukasiewicz, skupiająca obecnie 32 instytuty badawcze, zostaną „przejęte” przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, którym po rekonstrukcji kieruje Jarosław Gowin, jeszcze całkiem niedawno szef resortu nauki. Dyrektorem Departamentu Komunikacji w MRPiT została Katarzyna Zawada, pełniąca przez ostatnie 5 lat funkcję rzeczniczki prasowej MNiSW.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Zenon 19.10.2020 09:54

    to jest skandal!