Aktualności
Sprawy nauki
21 Września
Opublikowano: 2020-09-21

Przewodniczący komisji stałych KRASP powołani

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zgodnie z postanowieniami Statutu, powołało przewodniczących komisji stałych KRASP.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest organem zrzeszającym i koordynującym prace polskich uczelni. Celem jest stworzenie spójnego systemu polskiego szkolnictwa wyższego. KRASP stoi na straży wartości akademickich, dba o autonomię szkolnictwa wyższego oraz wysoką jakość kształcenia i badań. Na czele KRASP w kadencji 2020–2024 stoi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej,

16 września Prezydium KRASP, zgodnie z postanowieniami Statutu, powołało przewodniczących komisji stałych. Komisje realizują zadania wynikające z ustawowych i statutowych zadań KRASP: analizują i opiniują akty prawne, rozpatrują wnioski, przygotowują projekty uchwał etc. Posiedzenia komisji, w składzie których zasiadają obecni i byli rektorzy, odbywają się zależnie od stanu prac i bieżących potrzeb środowiska akademickiego.

Przewodniczącymi poszczególnych komisji stałych zostali:

 • prof. Celina M. Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej)
 • prof. Andrzej Sokala – rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych)
 • prof. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej (Komisja ds. Kształcenia)
 • prof. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego (Komisja ds. Nauki)
 • prof. Stanisław Mazur – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Komisja ds. Ekonomicznych)
 • prof. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej)
 • prof. Alojzy Z. Nowak – rektor Uniwersytetu Warszawskiego (Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką)
 • prof. Roman Cieślak – rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej)
 • prof. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach 2012–2020 (Komisja ds. Akredytacji i Rankingów)
 • prof. Arkadiusz Wójs – rektor Politechniki Wrocławskiej (Komisja ds. Sportu Akademickiego).

Powołano także jedna komisję i trzy zespoły na tę kadencję. Na ich czele stanęli:

 • prof. dr. hab. inż. Jerzy Woźnicki – rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996–2002 (Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego)
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro – rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012–2016 (Zespół Antykryzysowy)
 • prof. dr hab. Marcin Pałys – rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012–2020 (Zespół ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich)
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej w latach 2012–2020 (Zespół ds. Współpracy z Polonią).

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie tworzą ją rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Dziewięć kolejnych szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych. W ostatnim roku z KRASP wycofały się publiczne uczelnie zawodowe. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% wszystkich studentów w Polsce.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)