Aktualności
Sprawy nauki
23 Września
Opublikowano: 2019-09-23

Przewodniczący Zespołów Rady Doskonałości Naukowej

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu stanęli na czele ośmiu zespołów działających w ramach Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju polskiej kadry naukowej. Powstał na mocy „Konstytucji dla Nauki”. Ma dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych dr. i dr. hab., tytułu profesora oraz stopni i tytułu profesora sztuki. Wybory do RDN odbyły się w kwietniu. W ich wyniku członkami pierwszej Rady Doskonałości Naukowej zostało 141 naukowców w 47 dyscyplinach i 8 dziedzinach. Ich kadencja rozpoczęła się 1 czerwca. W tym miesiącu wybrano kierujących poszczególnymi zespołami.

Zespołowi Nauk Humanistycznych przewodniczy prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska z Uniwersytetu Gdańskiego (nauki o sztuce), a jej zastępcą został prof. dr hab. Janusz Czebreszuk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (archeologia).

Przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych został prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (inżynieria mechaniczna), a jego zastępcą – prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska z Politechniki Warszawskiej (inżynieria materiałowa).

Na czele Zespołu Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu stanął prof. dr hab. Adam Janusz Dziki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nauki medyczne), zaś jego zastępcą został prof. dr hab. Piotr Lass z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (nauki o zdrowiu).

Zespołem Nauk Rolniczych pokieruje prof. dr hab. Jan Franciszek Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zootechnika i rybactwo), a jego zastępcą został prof. dr hab. Andrzej Kotecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (rolnictwo i ogrodnictwo).

Zespołowi Nauk Społecznych przewodniczy prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ekonomia i finanse), a funkcję zastępcy sprawuje prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (nauki o komunikacji społecznej i mediach).

Przewodniczącym Zespołu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych został prof. dr hab. Krzysztof Michał Pachucki z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki fizyczne), natomiast jego zastępcą – prof. dr hab. Marcin Maciej Hoffmann z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu(nauki chemiczne).

Pracami Zespołu Nauk Teologicznych pokieruje ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a jego zastępcą będzie ks. prof. dr hab. Jan Franciszek Perszon z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na czele Zespołu Sztuki stanął prof. dr hab. Andrzej Banachowicz z Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki), a jego zastępcą został prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kusiewicz z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (sztuki muzyczne).

Zgodnie ze statutem Rady Doskonałości Naukowej przewodniczący każdego z zespołów stali się jednocześnie członkami prezydium RDN, w skład którego wchodzą też z urzędu Przewodniczący RDN – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz Sekretarz RDN – prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek.

MK

 

 

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Remiszewski Marek 02.10.2019 10:27

    Jedna jest

  • ~Jacek Wojciechowski Profesor 28.09.2019 12:18

    Nie ma ani jednej osoby z najlepszych polskich uniwersytetów: UW i UJ. Znamienne.