Aktualności
26 Października
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2020-10-26

Przyznano Nagrodę im. Jerzego Giedroycia

Dr hab. Piotr M. Majewski z Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce  Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki pt. „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”, został laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Kapituła przyznała także dwie nagrody honorowe. 

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jest przyznawana od 2001 roku za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. W konkursie mogą brać udział autorzy „monografii i wydawnictw zbiorowych, opartych na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszących nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką”.

W tym roku Nagroda trafiła do rąk dr. hab. Piotra M. Majewskiego za książkę pt. „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu” (Krytyka Polityczna, Warszawa 2019). Jej bohaterem jest słynny kryzys czechosłowacki 1938 prowadzący do „zdrady monachijskiej”. W uzasadnieniu wyboru podkreślono oryginalność konstrukcji i wnikliwość ocen autora, który niczym dziennikarz prowadzący program telewizyjny prowadzi nas do kilkunastu miast Czechosłowacji i Europy, w których działy się kluczowe wydarzenia przesądzające o dynamice kryzysu, emocjach i końcowym rezultacie. Jako zalety książki wskazano rozległą bazę źródłową oraz atrakcyjną narrację.

W jubileuszowej, 20. edycji konkursu, zgłoszono 19 prac, z których członkowie Kapituły, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pomiana, wybrali 7 tytułów. W gronie nominowanych, oprócz zwycięskiej, znalazły się także publikacje:

  • Magdaleny Grochowskiej „W czasach szaleństwa. Hertz. Fiłosofow. Stempowski. Moltke”,
  • Justyny Kowalskiej-Leder „Nie wiem, jak ich mam cenić… Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów”,
  • Erica Karpelesa „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza”
  • Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej, Lecha Aleksego Suchomłynowa „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”,
  • Włodzimierza Mędrzeckiego „Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939”,
  • Marka Hańderka „Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego”.

Kapituła postanowiła również przyznać nagrody honorowe, które otrzymali: Paweł Kowal za książkę „Testament Prometeusza” oraz kwartalnik „Akcent”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wręczenie Nagrody im. Jerzego Giedroycia oraz nagród honorowych nie odbyło się w tradycyjnym terminie, czyli 14 września, w rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia, lecz – symbolicznie – podczas cyklu wydarzeń „Jerzy Giedroyc. W 20. rocznicę śmierci”. Międzynarodową konferencję, której organizatorem była Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, zorganizowano w formule zdalnej 21 października na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)