Aktualności
02 Listopada
Fot. Wiesław Majka/krakow.pl
Opublikowano: 2020-11-02

Przyznano Nagrody Miasta Krakowa

Badacze z z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali laureatami tegorocznych Nagród Miasta Krakowa. 

Nagrody wręczane są co roku w dziedzinach: „Kultura i sztuka” oraz „Nauka i technika”. Ponadto komisja pod przewodnictwem prof. Jana Ostrowskiego wyróżnia szczególnie wartościowe prace dyplomowe. Do tegorocznego konkursu wpłynęły 53 wnioski.

W dziedzinie „Nauka i technika” uhonorowano badaczy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Jonathana Heddle’a za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt – kierownik, dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace w zakresie biologii strukturalnej.

Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymali:

  • Anna Grochowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę doktorską pt. „Święte Wzgórze? (Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze polskiej w epoce narodowej niewoli)”;
  • Agnieszka Konior z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę doktorską pt. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”;
  • Marlena Hajduk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za pracę doktorską pt. „Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815–1894”;
  • Krzysztof Klus z Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską pt. „Mistrzejowice-Batowice modelowy zespół miejski wg koncepcji TOD w Krakowie”;
  • Katarzyna Rabiej-Sienicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę doktorską pt. „Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości”;
  • Angelika Matras z Akademii Sztuk Pięknych za pracę magisterską pt. „Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt”;
  • Elżbieta Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę magisterską pt. „Charakterystyka strukturalna specyficzności substratowej ludzkiej syntazy deoxyhypuzyny”;
  • Weronika Drzazga z Akademii Górniczo-Hutniczej za pracę magisterską pt. „Ocena efektów środowiskowych wynikających z ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych w Krakowie”.

Nagrody Miasta Krakowa mają wieloletnią tradycję. Pierwszą przyznano w roku 1535 Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od 1930 roku laureatów wybierano systematycznie. Wybuch II wojny światowej przerwał tę tradycję. Do przyznawania nagród wrócono w 1945 roku. Laureaci otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.

Kandydatów zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.

W skład komisji weszli: prof. Jan Ostrowski (przewodniczący), prof. Andrzej Jajszczyk (zastępca przewodniczącego), dr Małgorzata Jantos (przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK), prof. Mirosław Karbowniczek, prof. Józef Lipiec, prof. Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa), prof. Jerzy Malec, prof. Jan Michalik, Katarzyna Olesiak (dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), prof. Wiesław Pawlik, Robert Piaskowski (pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury), prof. Jacek Popiel (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. Michał Turała.

źródło: www.krknews.pl

Dyskusja (0 komentarzy)