Aktualności
Sprawy nauki
20 Lutego
Opublikowano: 2019-02-20

Rada Młodych Naukowców o nowym Prawie zamówień publicznych

Podwyższenie do 221 tys. euro progu bagatelności dla zamówień w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych i zaznaczenie, by dotyczył on z osobna każdego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych – postuluje Rada Młodych Naukowców, odnosząc się do ustawy Prawo zamówień publicznych z 21 stycznia 2019 roku.

Rada poparła w swojej uchwale ideę wprowadzenia do systemu prawa nowej ustawy, gdyż – jak zwraca uwagę – obecnie obowiązujące regulacje są nieprzejrzyste i nadmiernie rozbudowane. Co więcej, stanowią one poważną barierę w prowadzeniu badań naukowych poprzez ograniczenie swobody wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów badawczych. Dlatego, dostrzegając potrzebę wprowadzenia jasnej wykładni stosowania przepisów regulujących zamówienia publiczne na poziomie centralnym, co może przyczynić się do wzrostu efektywności oraz konkurencyjności badań i rozwoju, wnioskuje o wprowadzenie kilku istotnych zmian w projekcie.

Podstawowy postulat dotyczy podwyższenia progu bagatelności dla zamówień w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych do 221 tys. euro. Pozostawienie progu stosowania przepisów ustawy PZP na poziomie 30 tys. euro jest nie do zaakceptowania, ponieważ stanowi znaczącą przeszkodę w realizacji projektów badawczych” – czytamy w podjętej uchwale. Wyjaśniono dalej, że procedury dla zamówień powyżej wskazanego w projekcie progu są czasochłonne, a brak możliwości swobodnego zakupu produktów niezbędnych do celów naukowych znacznie zaburzy proces badawczy. „Zamówienia w obszarze nauki dotyczą zakupu specyficznych odczynników, zużywalnych/jednorazowych materiałów laboratoryjnych oraz wyposażenia pracowni badawczych, dlatego też powinny być traktowane w sposób odrębny. Z tego względu w obecnej formie projektowana ustawa będzie utrudniała i hamowała rozwój nauki w Polsce” – przewiduje Rada Młodych Naukowców.

Kolejną wskazaną sugestią jest, aby w nowo powstającej ustawie PZP próg bagatelności dotyczył z osobna każdego projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych, a jeżeli w okresie realizacji wartość zamówienia danego rodzaju nie przekracza tego progu, to przepisów ustawy nie powinno się stosować.

W uchwale RMN zasygnalizowano, że stosowanie przepisów proponowanych w obecnym projekcie ustawy PZP spowoduje konieczność poświęcania przez naukowców jeszcze większej ilości ich czasu na czynności administracyjne kosztem działalności badawczej. „Dodatkowo proponowane procedury przetargowe nadal będą utrudniać wykonanie planu badawczego zgodnie z harmonogramem projektów naukowych, uniemożliwiając osiągnięcie założonych celów w czasie ich trwania. Taka sytuacja prowadzi do przedłużania realizacji projektów, w tym opóźnień w publikacji i komercjalizacji uzyskanych wyników badań, co bezpośrednio przekłada się na spowolnienie rozwoju naukowego i niewykorzystanie innowacyjnego potencjału kraju – zauważają młodzi naukowcy, którzy mając na względzie konkurencyjność polskiej nauki i rozwój gospodarczy apelują o podjęcie zdecydowanych działań w dostosowaniu przedmiotowego projektu ustawy do specyficznych realiów badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w polskich uczelniach, instytutach naukowych i badawczych.

MK

Tekst uchwały Rady Młodych Naukowców

 

Dyskusja (0 komentarzy)