Aktualności
Sprawy nauki
29 Listopada
Opublikowano: 2019-11-29

Rada Młodych Naukowców rekomenduje zmiany w programie Preludium BIS

Zwiększenie odpowiedzialności doktoranta za realizację projektu proponuje Rada Młodych Naukowców w uchwale dotyczącej zmian w programie Preludium BIS Narodowego Centrum Nauki. 

Autorzy uchwały zauważają, że o ile w programie Preludium – będącym podstawowym wsparcia doktorantów w zakresie badań podstawowych – ciężar przygotowania i prowadzenia projektu spoczywał na doktorancie, o tyle w nowej inicjatywie zaszła istotna zmiana metodologiczna. W Preludium BIS to promotor staje się w większym stopniu odpowiedzialny za realizowany przez doktoranta projekt naukowy. Jest on kierownikiem projektu, autorem koncepcji, a po uzyskaniu finansowania na badania, ogłasza konkurs w celu wyłonienia doktoranta – wykonawcy. „Naszym zdaniem nadrzędną wartością w projektowaniu instrumentów wsparcia doktorantów powinno być zachęcanie ich do samodzielności naukowej oraz formułowania odważnych pomysłów, mogących przynieść nowe, ciekawe rozwiązania (…) tylko poprzez zapewnienie doktorantowi autonomii twórczej jesteśmy w stanie ukształtować w Polsce odważnych i kreatywnych doktorantów, którzy staną się w przyszłości trzonem polskiej kadry akademickiej” – czytamy w uchwale.

Jej pomysłodawcy rekomendują w związku z tym wprowadzenie obowiązku wspólnego składania raportów z wykonania projektu przez promotora i doktoranta, tym samym nie wyłączając tego drugiego z odpowiedzialności. Postulują też, by dla zwiększenia autonomii doktoranta, miał on na tym etapie możliwość sygnalizowania ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu projektu i mieć w związku z tym zapewnioną ochronę swoich interesów.

Rada Młodych Naukowców sugeruje także, by wprowadzono odpowiednie zapisy na wypadek niepowodzenia w realizacji projektu. „Stosowne regulacje w tym zakresie są konieczne ze względu na to, że programy dedykowane przedsięwzięciom służącym rozwojowi doktorantów obarczone są zazwyczaj wyższym ryzykiem, związanym przykładowo z możliwością rezygnacji przez doktoranta z kształcenia w szkole doktorskiej” – napisano. Autorzy uchwały proponują, by promotorzy, których dwa kolejne projekty Preludium BIS nie zakończyły się uzyskaniem przez doktoranta stopnia naukowego, bądź ich rozliczenie nie zostało pozytywnie ocenione przez ekspertów NCN, nie mogli w określonym czasie ponownie aplikować o projekt w tym programie.

Kolejnym pomysłem jest cesja funkcji kierowniczej projektu Preludium BIS na doktoranta po okresie 2 lat realizacji projektu. „Rozwiązanie to wspierałoby proces kształtowania samodzielności naukowej doktorantów, którzy mogliby przejąć odpowiedzialność za projekt po pierwszej części jego realizacji” – tłumaczą uchwałodawcy, wskazując jednocześnie, że obecne rozwiązanie może skutkować niemożliwością wykazania przez doktoranta kierownictwa projektem naukowym w różnych postępowaniach, np. stypendialnych. 

Zdaniem RMN oba programy – zarówno Preludium, jak i Preludium BIS – są ważnym elementem wsparcia badań podstawowych, będąc unikatowym polskim rozwiązaniem wartym kontynuowania. „Program Preludium powinien być kontynuowany także po wygaszeniu studiów doktoranckich i zastąpieniu ich całkowicie kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Apelujemy także o utrzymanie obecnej alokacji finansowej programu Preludium i nie obniżanie jej na rzecz programu Preludium BIS. Program Preludium stanowi bowiem możliwość nabycia przez doktorantów kompetencji naukowych oraz zarządczych w zakresie kierowania własnym projektem badawczym, co ma pozytywny wpływ na wzrost samodzielności na wczesnym etapie kariery naukowej” – czytamy w uchwale podpisanej przez przewodniczącego Rady Młodych Naukowćów dr. Piotra Wojtulka.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców

 

Dyskusja (0 komentarzy)