Aktualności
Sprawy nauki
24 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-24

Rada Młodych Naukowców za wstrzymaniem nowych zasad ewaluacji

Wydłużenie okresu opracowywania nowych zasad ewaluacji jakości działalności naukowej i wstrzymanie ich wprowadzenia do 2021 roku postuluje Rada Młodych Naukowców w uchwale podjętej 24 czerwca.

Stanowisko Rady jest wynikiem zaniepokojenia jej członków opóźniającym się ogłoszeniem niektórych aktów wykonawczych dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej zaplanowanej na rok 2021. Kluczowy w tym kontekście wydaje się brak dotąd listy czasopism punktowanych. W uchwale RMN „uznaje za trudny do zaakceptowania sposób tworzenia listy czasopism punktowanych, w którym wartość punktowa czasopisma wynikająca z zastosowania odpowiedniego algorytmu ma być dodatkowo weryfikowana przez grono eksperckie”. Jako dodatkowy defekt młodzi naukowcy wskazują, iż „nie są znane kryteria tej weryfikacji”. Wyrażają też niepokój co do sposobu, w jakim ewaluacja za lata 2017–2018 (bazująca na tzw. „starych zasadach”) miałaby zostać połączona z ewaluacją na nowych zasadach (za lata 2019–2020).

Powyższe argumenty skłaniają autorów uchwały do wystosowania postulatu o wydłużenie okresu opracowywania nowych zasad ewaluacji jakości działalności naukowej i wstrzymanie ich wprowadzenia do 2021 roku. „Oznaczałoby to pozostanie przy obecnej metodzie ewaluacji w przypadku lat 2017–2020 i zapewniłoby stosowanie w tym okresie kryteriów, które są powszechnie znane środowisku naukowemu. Pozwoliłoby to także na przygotowanie wszystkich zasad nowej ewaluacji” – czytamy.

Choć Rada Młodych Naukowców zdaje sobie sprawę z tego, że proponowane rozwiązanie wymusiłoby zmiany w ustawie z 3 lipca 2018 roku, to jej zdaniem jest to niezbędne dla uporządkowanego przeprowadzenia procesu ewaluacji.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców

 

Dyskusja (0 komentarzy)