Aktualności
27 Lutego
Opublikowano: 2018-02-27

Radosław Żurawski vel Grajewski laureatem konkursu im. prof. Jerzego Michalskiego

Jury konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym ogłasza, że zwycięzcą piątej edycji konkursu został Radosław Żurawski vel Grajewski za recenzję pt. Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — Wizerunek bez heroizmu, opublikowaną na łamach „Kwartalnika Historycznego” (2016).

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Celem konkursu jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych.

Jerzy Michalski, zmarły w 2007 r. jeden z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przez wiele lat był redaktorem „Kwartalnika Historycznego”. Był też ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Źródło: ihpan.edu.pl; pth.net.pl

Dyskusja (0 komentarzy)