Aktualności
Sprawy nauki
25 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-01-25

Ratujmy siebie i państwo – apelują naukowcy z zespołu ds. COVID-19

Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o szczepionkach nie wiemy. COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny, a szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień – piszą w kolejnym swoim stanowisku naukowcy z zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

„Omikron atakuje  ratujmy siebie i państwo” – to tytuł 28 stanowiska naukowców doradzających w sprawie COVID-19 prezesowi PAN prof. Jerzemu Duszyńskiemu. Autorzy nie mają wątpliwości, że wkroczyliśmy właśnie w piątą falę zachorowań, związaną z pojawieniem się wariantu Omikron. Wprawdzie, jak przyznają, wariant ten statystycznie powoduje nieco łagodniejszą chorobę, lecz różnica w stosunku do Delty nie jest aż tak wielka, w związku z czym wirus nadal stanowi dla wielu śmiertelne zagrożenie.

Rządzący państwem powinni zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby podnieść liczbę osób zaszczepionych. Jedynie to może choć trochę zmniejszyć rozmiar tragedii tak licznych nadmiarowych śmierci i paraliżu zarówno systemu opieki zdrowotnej, jak i całego państwa – apelują naukowcy.

Dodają, że dramat skrajnej niewydolności systemu opieki zdrowotnej może dotknąć wszystkich, również osoby chore na schorzenia inne niż COVID-19. Zdaniem doradców prezesa PAN to bezpośredni efekt niewydolności systemu ochrony zdrowia.

Skutkiem bierności rządu było kolejne niepotrzebne kilkadziesiąt tysięcy nadmiarowych zgonów w drugiej połowie 2021 roku. Czy ta tragiczna statystyka będzie się utrzymywała w 2022 roku? Jakie będą długoterminowe efekty bezczynności rządzących? Jak to obciąży nasze społeczeństwo i opiekę zdrowotną w nadchodzących latach? Długotrwałe przepełnienie szpitali zaowocuje kolejnymi przypadkami zbyt późno rozpoznanych chorób i falą śmierci, których można było uniknąć – przekonują.

Zwracają przy tym uwagę, że COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny, a szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. W ich ocenie u rządzących występuje nie brak wiedzy, lecz deficyt woli do zwalczania epidemii COVID-19.

Pora odrzucić założenie, że pewna część społeczeństwa to osoby o zrozumiałych wątpliwościach co do restrykcji i szczepień. Nadszedł etap walki z groźnymi dla społeczeństwa działaniami dobrze zorganizowanej – choć mniej licznej, niż się wydaje – grupy antyszczepionkowców, którzy otumaniają dużą jego część. Trzeba im się zdecydowanie przeciwstawiać w polityce, w instytucjach publicznych i w życiu społecznym. Trzeba użyć wszelkich środków prawnych w celu obrony społeczeństwa przed ekspansją tych środowisk. Wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych, sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać zdrowiu i życiu współobywateli – czytamy w stanowisku.

Naukowcy proponują niezwłocznie wdrożyć następujące działania:

  1. rygorystyczne egzekwowanie zasady MDDW (maseczki, dystans, dezynfekcja, wietrzenie), ale też zasady „masz infekcję – zostań w domu” oraz w najbliższych tygodniach powrót, gdzie tylko możliwe, do pracy zdalnej, także wśród osób zaszczepionych;
  2. wprowadzenie ułatwień dla zaszczepionych oraz ograniczeń dla niezaszczepionych. Należy przy tym stosować się do wytycznych dotyczących trwałości ochrony, jaką zapewniają szczepionki oraz konieczności przyjęcia dawki przypominającej, odpowiednio ustalając datę ważności certyfikatu. Działania powinny mieć charakter systemowy, a trudne decyzje i odpowiedzialność nie powinny ciążyć na pracodawcach. Decyzje o przyszłych dawkach czy wprowadzeniu szczepienia do kalendarza szczepień obowiązkowych należy podjąć na podstawie racjonalnych przesłanek oraz uwzględniając stan pandemii;
  3. promowanie powszechnego testowania dla wszystkich zainteresowanych (np. poprzez bezpłatne testy antygenowe bez skierowania, choćby korzystając z brytyjskiego rozwiązania darmowych pakietów testów dla każdego w każdej aptece) oraz regularne testowanie dzieci i personelu w szkołach;
  4. pilną intensyfikację kampanii informacyjnej dotyczącej epidemii COVID-19. Wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych dotyczących epidemiii sposobów jej zwalczania, w szczególności tak podstawowych narzędzi do walki z chorobami zakaźnymi jak szczepionki;
  5. podjęcie zdecydowanych działań piętnujących poglądy i postawy negujące dobrze udokumentowane fakty naukowe i bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu Polaków.

Wszystkie te instrumenty, zdaniem naukowców, nie zatrzymają wprawdzie nowej fali, ale mogą rozciągnąć ją w czasie i tym samym osłabić jej niszczycielskie działanie.

MK

Stanowisko zespołu doradczego ds. COVID-19

Dyskusja (0 komentarzy)