Aktualności
Sprawy nauki
17 Października
Fot. UP Poznań
Opublikowano: 2019-10-17

Reaktywacja Polskiego Towarzystwa Ekologicznego

Polskie Towarzystwo Ekologiczne wznawia swoją działalność. Spotkanie reaktywacyjne odbędzie się w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sali Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, 19 października (sobota), godz. 11.00 – 15.00.

„Żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian w środowisku – od skali lokalnej po globalne zagrożenia biosfery. Ekologia jest dziś nie tylko jedną z podstawowych nauk przyrodniczych, integrującą biologię ewolucyjną z funkcjonowaniem ekosystemów, ale w coraz większym stopniu staje się, lub powinna się stawać, drogowskazem w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarowania zasobami przyrodniczymi, czy rozwoju społecznego. Niestety, autorytet nauki jest coraz częściej osłabiany przez narastające postawy relatywizmu, antropocentryzmu oraz – wzmacniane często przez media – rozpowszechnianie w społeczeństwie pseudonaukowych mitów. Aby temu przeciwdziałać, potrzebujemy wzmocnić pozycję ekologii jako nauki i zintegrować nasze działania na rzecz jej upowszechniania. Taką funkcję pełnią w większości krajów „branżowe” towarzystwa naukowe. W Polsce nie istnieje aktualnie żadna oficjalnie funkcjonująca organizacja, która reprezentowałaby szerokie grono naukowców zajmujących się badaniami ekologicznymi, integrowała nasze działania i spajała wysiłki związane z promowaniem w społeczeństwie wniosków płynących z badań ekologicznych. Taką reprezentacją było, według oryginalnych zamierzeń, utworzone w 1993 roku Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEkol). Niestety, po około 20 latach funkcjonowania, działalność PTEkol stopniowo wygasała, co doprowadziło do formalnego usunięcia go z krajowego rejestru w 2018 roku. Uważamy, że reaktywacja PTEkol jest pilną potrzebą” – piszą inicjatorzy spotkania.

W spotkaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu weźmie udział wielu wybitnych ekologów reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski. Planowane są kilkugodzinne rozmowy organizacyjne. W programie przewidziana jest również prelekcja, którą wygłosi dr hab. Janusz Kloskowski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zatytułowana „Kto się boi ryb? Odśrodkowe efekty behawioralne w ekosystemach wodnych i ich konsekwencje dla sieci troficznych”.

Iwona Cieślik 

Dyskusja (0 komentarzy)