Aktualności
Sprawy nauki
29 Listopada
Opublikowano: 2017-11-29

Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny

1 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź odbędzie się konferencja „Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny”.

Konferencja będzie stanowić okazję do dyskusji na temat roli wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa, obecnej kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także pożądanym kierunkom jego zmiany w kontekście proponowanych reform.

Program:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie Konferencji,

  • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Agnieszka Liszewska
  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Zdzisław Szymański
  • Przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi
  • dr hab. Anna Wyrozumska, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPIA UŁ

10:20 Panel I Wymiar sprawiedliwości: standard międzynarodowy

moderator: prof. dr hab. Władysław Czapliński, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

10:20 Prof. dr hab. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a wymiar sprawiedliwości państw członkowskich”

10:40 Adwokat Renata Degener, Zastępca Kanclerza Sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, „Wymiar sprawiedliwości a standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

11:00 Prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, „Międzynarodowe procedury kontroli praworządności”

11:20 Dyskusja

12:00 Przerwa kawowa

12:15 Panel II Wymiar sprawiedliwości – ocena z punktu widzenia polskich standardów konstytucyjnych

moderator: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adwokat Jarosław Zdzisław Szymański

12:15 Prof. dr hab. Agnieszka Grzelak, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Akademia Leona Koźmińskiego „Niezależność sądów gwarantem praw i wolności konstytucyjnych jednostki”

12:35 Adwokat prof. dr hab. Maciej Gutowski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Wymiar sprawiedliwości. Kierunki konieczne a realizowane. Perspektywa konstytucyjna”

12:55 Adwokat prof. dr hab. Jacek Skrzydło, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, WPIA UŁ, „Kilka uwag na temat mitów: upraszczania prawa i przyspieszania procedur sądowych”

13:15 Dr Anna Chmielarz-Grochal, dr Jarosław Sułkowski, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPIA UŁ „Zakres dopuszczalnych konstytucyjnie zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa”

13:35 Dyskusja

14:30 Merytoryczne podsumowanie Konferencji, Sz. P. Dziekan Jarosław Zdzisław Szymański, Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Honorata Ogieniewska

Dyskusja (0 komentarzy)