Aktualności
Sprawy nauki
26 Września
Opublikowano: 2018-09-26

RegSOC

Pod tym akronimem kryje się projekt Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, który rozpoczął się we wrześniu. Jego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek podmiotów publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne.

Najważniejszy obszar badawczy projektu to poszerzenie źródeł danych o zdarzeniach zachodzących w sieci i wypracowanie rozwiązań skuteczniej wykrywających zagrożenia. Do typowo wykorzystywanych obecnie metod dołączona zostanie analiza anomalii w ruchu sieciowym, analiza publicznych źródeł tekstowych oraz wykrywanie kampanii spamowych. Chodzi jednak nie tylko o rozwiązania techniczne, lecz także o udostępnienie kanałów i określenie zasad komunikacji między podmiotami zaangażowanymi w budowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym. Pozwoli to na uzyskanie wyższego poziomu zabezpieczeń, wprowadzenie procedur ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych oraz opracowanie sposobów szerszej ochrony przed ich skutkami. Projekt umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozszerzanego na kolejne regiony Polski.

Realizacja projektu została podzielona na dwie fazy: badawczą oraz przygotowawczą do wdrożenia, i realizowany jest przez kilka jednostek naukowych. Politechnika Wrocławska odpowiada za opracowanie rozwiązania dla regionu – platformy oraz procedury organizacyjne i operacyjne – metod analizy zagrożeń i prototypowania oraz za przygotowanie do wdrożenia. NASK-PIB odpowiada za opracowanie mechanizmów integracji na poziomie centralnym oraz uczestniczy w opracowaniu rozwiązań regionalnych. Stanowi również wsparcie w komunikacji i współpracy z NC Cyber, CERT Polska. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG odpowiada za uwzględnienie wymagań podmiotów niepublicznych oraz uczestniczy w opracowaniu metod analizy zagrożeń.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

JK

(Źródło: ITI EMAG)

Dyskusja (0 komentarzy)