Aktualności
Sprawy nauki
12 Marca
Opublikowano: 2020-03-12

Rekomendacje ministerialnego Zespołu ds. koronawirusa

Uruchomienie nauczania w formie e-learningu oraz włączenie studentów kierunków medycznych działań wspomagających służby sanitarne rekomenduje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce od 12 marca zawieszono działalność dydaktyczną uczelni. Obradujący 11 marca ministerialny Zespół ds. koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawił kolejne rekomendacje. Jedną z nich jest uruchomienie nauczania w formie e-learningu. Ministerstwo zadeklarowało powołanie zespołu ekspertów, który bardzo szybko wypracuje zalecenia dla uczelni w zakresie kształcenia zdalnego, m.in dotyczące sposobu przygotowania kursu (w szczególności, dla tych uczelni publicznych i niepublicznych, które maja niewielkie doświadczenie). Uczelnie posiadające odpowiedni  potencjał (gotowe platformy zdalnego nauczania) zostaną zachęcone do udostępniania tych usług edukacyjnych pozostałym podmiotom systemu.

Zostanie również wykorzystana platforma e-learningowa Navoica utrzymywana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Kursy na platformie Navoica mogą być otwarte (dostęp otwarty) i zamknięte (widoczne tylko dla dedykowanej grupy). Możliwe jest także wsparcie finansowe tych uczelni, które są w stanie w szybkim terminie uruchomić platformy do kształcenia na odległość.

Resort zwróci się także do rektorów uczelni prowadzących kierunki medyczne (lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja) z propozycją, by w uzgodnieniu z wojewodami i wojewódzkimi oraz powiatowymi służbami sanitarnymi umożliwili włączenie się studentom dwóch ostatnich lat kierunku lekarskiego, a także ostatniego roku kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, w działania wspomagające służby sanitarne (mierzenie temperatury, prowadzenie wywiadów epidemiologicznych i inne).

W związku z sygnałami od studentów, MNiSW podejmie także działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewiduje się przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.

MK, źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)