Aktualności
Sprawy nauki
19 Września
Opublikowano: 2022-09-19

Rekomendacje zmian w konkursie PRELUDIUM BIS

Wzrost wynagrodzenia dla zatrudnionego w projekcie doktoranta lub doktorantki, składki oraz ubezpieczenia pokrywane przez Szkoły Doktorskie, uwzględnienie w kosztorysie obowiązkowego stażu zagranicznego – takie zmiany proponuje Akademia Młodych Uczonych w programie PRELUDIUM BIS Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM BIS adresowany jest do młodych badaczy przygotowujących rozprawę doktorską. Ma na celu wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach rozpraw. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Zespół badawczy w tym konkursie składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu i doktoranta.

Zmiany w tym programie zarekomendowali właśnie Narodowemu Centrum Nauki członkowie Akademia Młodych Uczonych PAN. Dotyczą dwóch kwestii: wynagrodzeń i realizacji projektów. W tym pierwszym obszarze AMU PAN proponuje wzrost wynagrodzenia (przydzielanego w formie stypendium) dla zatrudnionego w projekcie doktoranta lub doktorantki do 5 tys. zł (przed oceną śródokresową) oraz 6 tys. zł netto (po ocenie śródokresowej). Wskazano także, by składki oraz ubezpieczenia pokrywała Szkoła Doktorskie, dzięki czemu wynagrodzenie otrzymywane przez doktorantów miałoby wartość kwoty zaplanowanej w grancie. Jednym z pomysłów jest także wprowadzenie wynagrodzenia dla promotora.

Wynagrodzenie w formie dodatku do pensji zachęciłoby potencjalnych opiekunów i opiekunki projektu do aplikacji w programie. W obecnym kształcie program przewiduje, że promotor lub promotorka może zaplanować dla siebie max. 40 tys. zł, które może przeznaczyć na dowolny cel, w tym na wynagrodzenia. Proponujemy, aby promotor mógł otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2 800 zł brutto miesięcznie – tak jak w przypadku grantów OPUS – rekomenduje AMU PAN.

Młodzi uczeni sugerują także, aby obowiązkowy staż zagraniczny był uwzględniony w kosztorysie PRELUDIUM BIS, co zniosłoby konieczność występowania o staż do NAWA. Są też za tym, by efektem realizacji projektu było wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, a nie – jak to jest w tej chwili – uzyskanie przez doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Często terminy wykonania recenzji są niedotrzymywane, a tym samym okres uzyskania stopnia naukowego doktora może się wydłużyć ponad 12 miesięcy z przyczyn niezależnych od doktoranta i jego promotora – piszą członkowie AMU PAN.

W ostatniej, trzeciej, edycji PRELUDIUM BIS, rozstrzygniętej w kwietniu, granty o łącznej wartości ponad 55 mln zł trafiły do 97 wnioskodawców (spośród 228 aplikujących). Najwyższy wskaźnik sukcesu odnotowały wnioski z dziedziny nauk ścisłych i technicznych – finansowanie otrzymało ponad 47 proc. aplikacji. Spośród nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ponad 45 proc. zgłoszeń dostało finansowanie, a wskaźnik sukcesu projektów z dziedziny nauk o życiu wyniósł ponad 37%. Wskaźniki sukcesu finansowego są jeszcze wyższe i wynoszą odpowiednio – ponad 48, ponad 47 i ponad 39 procent.

MK

Rekomendacje AMU PAN w sprawie zmian w programie PRELUDIUM BIS

Dyskusja (0 komentarzy)