Aktualności
Sprawy nauki
02 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-02

Rektorzy PUZ-ów apelują do środowiska medycznego

Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych wyraziło w liście otwartym poparcie dla rozwiązań legislacyjnych, umożliwiających uruchomienie w tych placówkach kształcenia na kierunku lekarskim.

Rektorzy przekonują w swoim stanowisku, że dotychczasowy system kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza nie zapewnia wystarczającej liczby odpowiednio wykształconych absolwentów. W efekcie Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników zatrudnienia lekarzy. Niedobory te szczególnie mocno uwypukliła trwająca już blisko dwa lata pandemia SARS CoV-2. Dlatego Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki poszukuje nowych rozwiązań, które w niedalekiej przyszłości mają przynieść efekty w postaci zwiększonej liczby absolwentów kierunków medycznych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego kształcenia.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie, rektorzy PUZ-ów zadeklarowali gotowość do podjęcia wyzwania, jakim jest uruchomienie kierunku lekarskiego na wybranych uczelniach tego typu.

Program studiów dla tego kierunku na wszystkich uczelniach, bez względu na fakt, czy są to uniwersytety medyczne, czy publiczne uczelnie zawodowe, musi obejmować realizację wszystkich efektów uczenia się określonych w standardach. Wymagania stawiane studentom muszą być wszędzie takie same, bez względu na typ uczelni, na którym kierunek ten jest realizowany. W kształceniu lekarzy ogromne znaczenie ma wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne, bazujące na aktualnej wiedzy i najnowszych dokonaniach naukowych. Tak samo od wielu lat w Publicznych Uczelniach Zawodowych prowadzone jest i weryfikowane kształcenie na innych kierunkach medycznych, takich jak: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne – piszą rektorzy w liście otwartym.

Jednocześnie zwracają uwagę, że inicjatywa legislacyjna, umożliwiająca kierowanym przez nich uczelniom prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim, wyzwoliła niezrozumiały atak środowisk medycznych, które postanowiły zdeprecjonować rolę PUZ-ów w systemie szkolnictwa wyższego.

Doceniamy działalność i poziom kształcenia na wszystkich uczelniach prowadzących kierunki lekarskie oraz podchodzimy do tych uczelni z szacunkiem. Takiego samego szacunku oczekujemy w stosunku do naszych uczelni [które są] elementem polskiego systemu szkolnictwa wyższego już prawie ćwierć wieku. Zdecydowana większość tych uczelni prezentuje bardzo wysoki poziom jakości kształcenia, stosując nowoczesne metody dydaktyczne, nowe technologie, jednocześnie prowadząc badania naukowe, których wyniki wykorzystywane są niejednokrotnie w realizacji procesu dydaktycznego – czytamy w stanowisku Prezydium KRePUZ.

Jak zaznaczono, absolwenci kierunków o profilu praktycznym (wszystkie w PUZ-ach mają taki charakter), ze względu na znacznie większą liczbę zajęć praktycznych i znacznie dłuższe praktyki zawodowe, są dzięki temu lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Mając to wszystko na uwadze, rektorzy publicznych uczelni zawodowych zwrócili się na koniec z apelem do środowiska medycznego o zaprzestanie szkalowania i docenienie roli, jaką pełnią ich placówki w systemie szkolnictwa wyższego.

MK

List otwarty Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Dyskusja (0 komentarzy)