Aktualności
Sprawy nauki
12 Marca
Opublikowano: 2024-03-12

RepOD udostępnia już ponad tysiąc zbiorów danych badawczych

Pierwsze polskie repozytorium danych badawczych – RepOD, stworzone przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, udostępnia już ponad tysiąc zbiorów danych badawczych.

RepOD to pierwsze polskie repozytorium danych badawczych, które uruchomiono 2 lipca 2015 roku. Niecały miesiąc później opublikowano na platformie pierwszy zbiór danych. Dziś repozytorium stanowi ważny element krajowej infrastruktury zarządzania danymi badawczymi i ich udostępniania.

Początki serwisu sięgają czasu, kiedy jeszcze niewiele osób myślało o aktywnym korzystaniu z repozytoriów danych. Obecnie dzielenie się zasobami gromadzonymi i analizowanymi w toku badań naukowych staje się powszechną praktyką, a platformy, takie jak właśnie RepOD czy nowo powstałe Dane Badawcze UW – instytucjonalne repozytorium danych badawczych UW, odpowiadają na zapotrzebowanie badaczek i badaczy na ich bezpieczne, długoterminowe i bezpłatne przechowywanie.

RepOD od początku funkcjonował jako platforma bezpłatna i ogólnodostępna. Wszyscy mogą przeszukiwać i pobierać dostępne zbiory, a po założeniu darmowego konta – również deponować i udostępniać własne dane. Z repozytorium mogą korzystać zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji.

Bieżącą obsługą repozytorium, w tym dbaniem o jakość gromadzonych zasobów, zajmują się członkowie zespołu Platformy Otwartej Nauki ICM UW. Nadzór merytoryczny nad kolekcjami instytucjonalnymi sprawują same instytucje, przy wsparciu ICM UW. W RepOD funkcjonuje już 28 kolekcji instytucjonalnych:

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytetu Śląskigo w Katowicach
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Politechniki Lubelskiej
 • Wojskowej Akademii Technicznej
 • Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Uniwersytetu Gdańskiego
 • Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytutu Slawistyki PAN
 • Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Akademii Sztuki Wojennej
 • Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 • Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
 • Instytutu Wysokich Ciśnień PAN
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Akademii Leona Koźmińskiego
 • Akademii Policji w Szczytnie
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Uniwersytetu w Siedlcach
 • ICM UW.

Rosnąca świadomość naukowców w zakresie korzyści płynących z udostępniania danych badawczych w sposób otwarty sprawia, że do repozytorium z roku na rok zgłasza się coraz więcej osób chcących zdeponować inne niż publikacje rezultaty pracy badawczej. Naukowcy decydują się na korzystanie z serwisu, by zwiększyć widoczność swoich badań oraz szanse cytowania zbiorów i powiązanych z nimi publikacji. Istotna jest także możliwość jednoznacznego określenia zasad korzystania z danych. Deponując dane w repozytorium naukowcy mogą spełnić wymagania wynikające z polityk instytucji finansujących i czasopism naukowych.

Repozytorium jest dostępne pod adresem https://repod.icm.edu.pl/.

źródło: ICM UW

Dyskusja (0 komentarzy)