Aktualności
Sprawy nauki
20 Września
Opublikowano: 2019-09-20

RMN proponuje utworzenie programu stypendialnego dla młodych rodziców

Rada Młodych Naukowców zaproponowała utworzenie programu stypendialnego dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich będących rodzicami.

Rada Młodych Naukowców w swojej uchwale z 16 września zaproponowała wprowadzenie do oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej programu stypendialnego dotyczącego wyjazdów krótkoterminowych przeznaczonych dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich będących rodzicami bądź pełniących opiekę prawną nad małoletnim/i oraz zatrudnionych w instytucjach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jak napisano w uzasadnieniu, propozycja jest odpowiedzią na niską mobilność polskich rodziców prowadzących badania naukowe oraz realizujących zajęcia dydaktyczne w Polsce. Powodem tego zjawiska są często obowiązki rodzicielskie.

Program rekomendowany przez RMN ma umożliwić młodym rodzicom szybszy rozwój kariery naukowej oraz dydaktycznej poprzez wyjazd na najlepsze uczelnie zagraniczne. Tam mogliby prowadzić badania naukowe, pozyskiwać materiały do pracy naukowej, prowadzić zajęcia, odbywać staż czy realizować inne formy aktywności naukowej lub publikacyjnej.

Proponowany Program zawiera propozycje rozwiązań zarówno obniżających uciążliwość rozłąki z dzieckiem podczas odbywania stażu, jak i pobytu za granicą z dzieckiem. Jednym z przykładów jest rozłożenie 3-miesięcznego pobytu zagranicznego na maksymalnie 3 tury wyjazdowe, które powinny się odbyć w przeciągu czasu określonego w projekcie.

źródło: RMN

Uchwała RMN w sprawie propozycji programu stypendialnego dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich będących rodzicami

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)