Aktualności
Sprawy nauki
12 Listopada
Opublikowano: 2019-11-12

Propozycje zmian zwiększających udział Polaków w europejskich konkursach grantowych

Wskaźnik sukcesu uzyskiwany przez polskich naukowców w postępowaniach o przyznanie grantów ERC (European Research Council), a także w przypadku innych instrumentów wsparcia nauki ze strony Komisji Europejskiej jest zbyt niski w odniesieniu do potencjału jednego z największych krajów należących do Unii Europejskiej – uważa Rada Młodych Naukowców i w najnowszej uchwale postuluje zmiany w tym zakresie.

W dokumencie podpisanym przez przewodniczącego RMN, dr. Piotra Wojtulka, czytamy, że ten niski wskaźnik „ma przełożenie na rażący deficyt w przepływach finansowych ze strony polskiego budżetu w kierunku budżetu UE w dziedzinie nauki, w wyniku czego Polska jest płatnikiem netto, finansując projekty naukowe realizowane w innych krajach członkowskich. Taki stan rzeczy nie może być akceptowany w państwie, w którym w dalszym ciągu sektor
nauki cierpi na systemowe niedofinansowanie”.

Młodzi naukowcy zwracają uwagę, że na relatywnie niewielką liczbę polskich aplikacji o granty europejskie wpływ mają trzy czynniki: niedostateczne wsparcie administracyjne ze strony jednostek naukowych, brak skutecznych rozwiązań stymulujących ubieganie się o środki europejskie na badania naukowe (w przeciwieństwie do np. Austrii) oraz stosunkowo łatwa dostępność polskich konkursów, które postrzegane są jako prostsze do aplikowania i rozliczania.

Dlatego Rada Młodych Naukowców rekomenduje wprowadzenie rozwiązania polegającego na możliwości aplikowania o każdy trzeci projekt krajowy wcześniejszym wystąpieniem przez wnioskodawcę o projekt finansowany ze środków europejskich. „Obostrzenie to dotyczyć ma samego faktu podjęcia starań o uzyskanie środków europejskich poprzez złożenie aplikacji, nie zaś ich uzyskania” – napisano w uchwale, wskazując jednocześnie, że powyższa regulacja powinna dotyczyć konkursów takich, jak OPUS i MAESTRO w Narodowym Centrum Nauki.

Jednocześnie RMN postuluje wprowadzenie do oferty NCN nowego konkursu, który mógłby naukowcom posiadającym doświadczenie w realizacji projektów SONATA, OPUS oraz MAESTRO pomóc w przygotowaniu aplikacji o projekty finansowane ze źródeł europejskich. „Wsparcie to powinno polegać na obniżeniu obciążeń dydaktycznych, uzyskaniu finansowania badań typu proof of concept (PoC) czy finansowania korekty językowej” – głosi uchwała. Rada chce, by wsparcie z tego tytułu wynosiło do 6 miesięcy (minimum pełny semestr roku akademickiego) oraz aby maksymalna kwota projektu nie przekraczała 40 tys. zł.

Na koniec zasygnalizowano pilną potrzebę rozpowszechniania informacji na temat projektów finansowanych ze środków europejskich na uczelniach i wśród członków środowiska akademickiego oraz prowadzenia szkoleń z zakresu przygotowania tego typu wniosków. Zdaniem autorów uchwały, przedstawione rekomendacje przyczynią się w dłuższym okresie do zwiększenia partycypacji polskich naukowców w aplikowaniu o środki europejskie.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców

Dyskusja (0 komentarzy)