Aktualności
Sprawy nauki
03 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-03

Rośnie dofinansowanie polskich uczestników w Horyzoncie Europa

O ponad 2/3 zwiększyło się dofinansowanie polskich uczestników projektów Horyzont Europa w porównaniu z analogicznym okresem w PR Horyzont 2020. Najnowsze dane udostępnione przez Komisję Europejską obejmują 188 przeprowadzonych dotychczas konkursów.

Umowy grantowe opiewające na 207,76 mln euro podpisało już 321 polskich beneficjentów, którzy realizują 476 projektów (w 52 pełnią rolę koordynatora). Kwota ta stanowi 1,49% środków przyznanych państwom członkowskim UE i jest wyższa aż o 68,43% w stosunku do analogicznego okresu w PR Horyzont 2020. Dla porównania, jak podaje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa, w poprzednim Programie Ramowym w 188 konkursach mieliśmy 298 uczestników, którzy realizowali 402 projekty (70 koordynacji) o łącznej wartości 123,35 mln euro.

Polskim liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w rekordowej liczbie 40 projektów, z których 7 koordynują. Na stołeczną uczelnię trafiło z tego tytułu już ponad 15,5 mln euro. Na drugim miejscu plasuje się Uniwersytet Jagielloński, który na 28 przedsięwzięć (najwięcej, bo aż 8 koordynacji) dostał prawie 14,6 mln euro. Podium zamyka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ponad 14,4 mln euro (21 przedsięwzięć, 1 koordynacja).

Wśród instytucji naukowych w czołówce są także: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (7 mln euro, 19 projektów), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (4,1 mln euro, 19 projektów), Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu (4 mln euro, 7 projektów), Instytut Wysokich Ciśnień PAN (3 mln euro, 2 projekty), Politechnika Śląska (2,9 mln euro, 6 projektów), Politechnika Łódzka (2,9 mln euro, 7 projektów), Uniwersytet Gdański (2,8 mln euro, 9 projektów).

W całym programie rozdysponowano do tej pory 15,14 mld euro. Suma ta obejmuje 5012 projektów z udziałem 13 800 podmiotów ze 143 krajów. Ponad 92% środków, tj. 13,98 mld euro, przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich). W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej pieniędzy, znajdują się: Niemcy (2,4 mld euro), Francja (1,7 mld euro), Hiszpania (1,6 mld euro). Polska utrzymuje 14 pozycję.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro.

MK, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa

Dyskusja (0 komentarzy)