Aktualności
Sprawy nauki
21 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-21

Rozstrzygnięcie konkursów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Finansowanie – na łączną kwotę ponad 48 mln zł otrzyma 15 naukowców.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. Do drugiego konkursu w programie TEAM zgłoszono 52 projekty. Ośmiu laureatów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 27 mln zł. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 23 naukowymi partnerami zagranicznymi.

Pełna lista grantobiorców TEAM 2/2016

Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursów w programach TEAM-TECH TEAM-TECH Core Facility  zgłoszono w sumie 32 wnioski, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 21 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi.

Pełna lista grantobiorców TEAM-TECH 2/2016 (Uwaga: lista grantobiorców w programie TEAM-TECH może zostać uzupełniona po wdrożeniu wymaganych przez panel zmian w jednym projekcie.)

Pełna lista grantobiorców TEAM-TECH Core Facility 1/2016

Aktualnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programie TEAMTEAM-TECH oraz TEAM-TEACH Core Facility. Wnioski można składać do 16 stycznia 2017 r. Konkursy w tych programach będą organizowane średnio dwa razy w roku do końca 2019 r.

Programy TEAMTEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)