Aktualności
Sprawy nauki
08 Grudnia
Od lewej: dr hab. inż. Waldemar Świdziński, dyrektor IBW PAN, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni, dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki PG, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju UG, dr Emil Kuzebski, dyrektor MIR-PIB, mgr Danuta Szkutnik, zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych IO PAN, dr hab. Bartosz Wielgomas, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Fot. Archiwum UG
Opublikowano: 2017-12-08

Rozwój Narodowego Centrum Badań Bałtyckich

30 listopada odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Lidera konsorcjum – Uniwersytet Gdański reprezentował prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Konsorcjum NCBB za cel obrał sobie integrację środowiska naukowego związanego z interdyscyplinarnymi badaniami Morza Bałtyckiego. Poprzez wspólne identyfikowanie priorytetów badawczych oraz zbudowanie trwałej i zorganizowanej sieci zasobów ludzkich i infrastrukturalnych zostanie zwiększony potencjał polskich instytucji naukowych zajmującymi się morzem. Partnerzy Konsorcjum będą podejmowali wspólne starania przy występowaniu o fundusze w ramach programów polskich i międzynarodowych. Dzięki prowadzonej przez Konsorcjum NCBB działalności edukacyjnej wspierającej administrację, sektor biznesu oraz sektor pozarządowy zwiększy się widoczność i rola badań morza na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej.

W skład Konsorcjum NCBB do tej pory wchodziły: lider – Uniwersytet Gdański oraz partnerzy: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Instytut Morski w Gdańsku. Obecnie NCBB tworzy aż 10 członków.

– Rozszerzenie składu Konsorcjum ma ogromne znaczenie dla rozwoju nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej. To swoiste Centrum Kompetencji, które wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów polskich i międzynarodowych – powiedział po podpisaniu umowy prof. Krzysztof Bielawski.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się na pokładzie statku badawczego „Oceanograf”.

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)