Aktualności
Sprawy nauki
12 Listopada
Opublikowano: 2019-11-12

Ruszają wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Uruchomiono właśnie procedurę wyborów do wszystkich 78 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na nową kadencję 2020–2023. Uprawnionych do głosowania, które po raz pierwszy odbędzie się przez Internet, jest ponad 30 tysięcy naukowców.

Obecne kadencje Komitetów Naukowych PAN upływają w przedziale czasu od listopada 2019 do maja 2020 roku. Władze Akademii zadecydowały mimo to o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów do wszystkich 78 komitetów nowej kadencji 2020–2023 – czytamy w liście przewodnim wiceprezesa PAN prof. Romualda Zabielskiego. Głosowanie odbędzie się po raz pierwszy przez Internet. Dzięki temu będzie bardziej dostępne dla wszystkich zainteresowanych. System wyborczy opracował Zespół Teleinformatyki PAN.

Aby kandydować lub zagłosować, trzeba założyć konto w serwisie dostępnym pod adresem: https://wyborykomitety.pan.pl. Rejestracja zakończy się 20 listopada 2019 r. Potem PAN zweryfikuje zgłoszenia. Samo głosowanie online potrwa w dniach od 16 do 20 grudnia 2019 roku.

W wyborach mogą wziąć udział nie tylko naukowcy związani z PAN, ale też przedstawiciele uczelni czy instytutów badawczych. Warunkiem jest posiadanie tytułu: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

Komitety naukowe PAN pełnią ważną funkcję doradczą. Ich zadaniem jest m.in. opracowywanie stanowisk i ekspertyz naukowych dla administracji państwowej, pomoc w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki i kształcenia, wspieranie rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzacja wyników badań. Członkami komitetów mogą być uczeni z PAN, jak i naukowcy spoza Akademii. Swoich reprezentantów wybierają przedstawiciele poszczególnych dziedzin (fizycy, chemicy, socjologowie itd.).

MK

List przewodni wiceprezesa PAN prof. Romualda Zabielskiego

Dyskusja (0 komentarzy)