Aktualności
Sprawy nauki
04 Września
Opublikowano: 2017-09-04

Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft zapraszają do zgłaszania kandydatów do konkursu o siódmą nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i łączą w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej.

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem DFG i FNP zapoczątkowanym w roku 2004. Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Peter Rehling. Laureaci zostali wyróżnieni za badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Współpraca badawcza naukowców przyniosła szereg istotnych odpowiedzi na fundamentalne pytania o sposób transportu wewnątrzkomórkowego białek z cytozolu do mitochondriów. Nagrodę otrzymali ponadto prof. Marek Żukowski i prof. Harald Weinfurter. Ich wieloletnia współpraca przyniosła rezultaty  w postaci przedsięwzięć i publikacji badawczych, które  wpłynęły na  rozwój optyki kwantowej oraz kwantowej teorii informacji.

Termin zgłaszania kandydatów w siódmym konkursie o Copernicusa upływa 17 października 2017 r.

Zofia Matejewska

Dyskusja (0 komentarzy)