Aktualności
Sprawy nauki
09 Lutego
Opublikowano: 2021-02-09

Ruszył nabór do Rady Młodych Naukowców

Do 22 lutego trwa nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców. To organ doradczy Ministra Edukacji i Nauki, którego zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy.

Rada Młodych Naukowców zainaugurowała swoją działalność w lutym 2010 roku. Od tamtej pory zasiadało w niej ponad stu przedstawicieli środowiska młodych badaczy. Początkowo kadencja RMN trwała rok, później dwa lata, a ostatni skład działał od marca 2018 roku do 25 stycznia 2021 roku.

Resort właśnie rozpoczął nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego przyjmowane są drogą elektroniczną (na adres: nabordoRMN@nauka.gov.pl) w terminie do 22 lutego. Wyboru członków dokona minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych. Ponadto musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Do zadań RMN należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców; przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki; wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

MK, źródło: MEiN

Podsumowanie VI kadencji RMN w lutowym numerze „Forum Akademickiego”

Dyskusja (0 komentarzy)