Aktualności
23 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-23

Ruszyła rekrutacja do międzynarodowej szkoły letniej „INTEGRAL LEADERSHIP – Central European Summer School”

Już po raz ósmy Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera organizuje międzynarodową szkołę letnią „INTEGRAL LEADERSHIP – Central European Summer School”. Inicjatywa ma na celu wsparcie rozwoju młodych ludzi poprzez przekazanie im wizji zaangażowania społecznego i obywatelskiego w duchu nauczania Jana Pawła II. Rekrutacja uczestników trwa do 11 maja.

Tegoroczna edycja szkoły letniej odbędzie się w dniach 23 lipca – 1 sierpnia 2018 w Lanckoronie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Tyńcu i Krakowie. Uczestnicy wezmą udział w cyklu wykładów, warsztatów i konwersatoriów, prowadzonych przez tutorów – ekspertów z zakresu socjologii, komunikacji, zarządzania, nauk politycznych, filozofii i teologii. – Nasza szkoła letnia to propozycja dla osób, które chcą odpowiedzialnie przygotować się do pełnienia roli liderów w swoich społecznościach. Bardzo zależy nam, żeby to, co usłyszą i czego doświadczą podczas tych kilku dni, zaowocowało potem w ich życiu, by poprzez swoje talenty mogli lepiej służyć innym ludziom – mówi dr Michał Łuczewski, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II i jeden z pomysłodawców szkoły letniej. Wśród absolwentów ostatniej edycji są młodzi ludzie z Europy (z Polski, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii), ale także z Kanady, z RPA i z Australii.

Tematem przewodnim szkoły letniej jest integralne przywództwo. – U podstaw myślenia o integralnym przywództwie leży przekonanie, że bycie liderem nie opiera się jedynie na wyuczonych technikach i dostępnych narzędziach. Kluczem do zrozumienia idei przywództwa, jakie widzieliśmy w postaci Jana Pawła II, jest dojrzałe przeżywanie swojego człowieczeństwa, uporządkowanie i harmonia we wszystkich sferach życia, od prywatnej do publicznej – tłumaczy Teresa Mazan z Centrum Myśli Jana Pawła II, tutor międzynarodowej szkoły letniej.

Program wydarzenia powstał w wyniku połączenia refleksji akademickiej, doświadczeń społecznych i historycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz praktyki podejmowania roli lidera w życiu społecznym, politycznym i zawodowym. Ważnym elementem towarzyszącym szkole letniej jest szukanie doświadczeń kulturowych i historycznych wspólnych dla krajów, z których pochodzą uczestnicy. – Szkoła letnia pokazała mi, jak my – ludzie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – jesteśmy do siebie podobni. Jednym z ciekawszych doświadczeń było naturalne odejście od angielskiego i posługiwanie się językiem, będący połączeniem polskiego, słowackiego i ukraińskiego. Jest to dowód na to, że czuliśmy się bardzo u siebie  przebywając razem, mimo tego, że jednak nasze kraje różnią się zarówno kulturowo, jak i historycznie – mówi Agata Kałamucka, ubiegłoroczna absolwentka szkoły letniej.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone są osoby do 35. roku życia. Aby efektywnie uczestniczyć w zajęciach wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Więcej informacji na temat szkoły letniej i warunków rekrutacji można znaleźć w broszurze informacyjnej oraz na stronie internetowej www.centrumjp2.pl.

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, w którym w sposób bogaty, twórczy i różnorodny przybliża nauczanie papieża Polaka. W ramach działań podejmujemy aktywny dialog ze światem artystycznym w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II. Współpracuje ze środowiskiem naukowym i opiniotwórczym, budując w ten sposób papieski think-tank. Kształtuje liderów, w których zaszczepia ideę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne i drugiego człowieka.

Karolina Podlewska

Dyskusja (0 komentarzy)