Aktualności
22 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-22

Rybonkleazy i fotosymbioza

Nagrody naukowe Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Przyznano dwie nagrody, które otrzymały grupy badaczy:

Zespół naukowy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w składzie: prof. dr. hab. Andrzej Dziembowski, dr hab. Rafał Tomecki, dr Anna Łabno, dr Katarzyna Kalisiak, dr Teresa Szczepińska oraz lek. med. Tomasz Kuliński za cykl prac Rola rybonukleaz w regulacji degradacji, obróbki kontroli jakości RNA w jądrze i cytoplazmie komórek ludzkich;

Zespół naukowy z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w składzie: dr Katarzyna Frankowiak i prof. dr hab. Jarosław Stolarski za pracę Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals.

Przyznano także cztery wyróżnienia Trafiły do:

Zespołu naukowego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie: prof. dr hab. Ewa Sikora, dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, dr hab. Grażyna Mosieniak oraz dr Małgorzata Piechota za cykl prac Reaktywne formy tlenu i uszkodzenia dwuniciowego DNA w starzeniu komórkowym – przełamywanie paradygmatów;

Zespołu naukowego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w składzie: dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka, prof. IRZiBŻ, dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba, dr n. med. Dorota Boruszewska, mgr inż. Emilia Sinderewicz za cykl prac Udział kwasu lizofosfatydowego (LPA) w regulacji funkcji rozrodczych krowy i człowieka;

Zespołu naukowców, w skład którego weszli: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka i dr Joanna Kaczmarek z Instytutu Genetyki Roślin PAN, dr hab. Idalia Kasprzyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Magdalena Sadyś z Rothamsted Research oraz mgr Andrzej Brachaczek z DuPont Poland Innvigo Sp. z o.o., za cykl prac Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi;

Zespołu naukowego z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w składzie: prof. dr. hab. Piotr Ilnicki oraz prof. dr hab. Lech Szajdak za dwie wybitne monografie naukowe opublikowane przez prestiżowe wydawnictwa Bioactive Compounds in Agriculture Soils i Zanikanie torfowisk.

jk

Dyskusja (0 komentarzy)