Aktualności
Sprawy nauki
10 Lipca
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2019-07-10

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o PAN

Określenie minimalnego wynagrodzenia pracowników naukowych m.in. w instytutach PAN oraz możliwość stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia przewiduje projekt noweli ustawy o PAN oraz niektórych innych ustaw, który przyjęła Rada Ministrów.

Projekt nowelizacji przedłożyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewidziano w nim wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, instytutów sieci badawczej Łukasiewicz, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych. Aktualnie obowiązująca ustawa o PAN, a także ustawy regulujące funkcjonowanie pozostałych wymienionych instytucji, nie odnoszą się do minimalnych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach naukowych.

Z kolei ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki), obowiązująca od 1 października 2018 roku, zawiera przepisy dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach publicznych. Analogiczne rozwiązania zostały zaproponowane w projekcie noweli.

Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej kształtuje się na poziomie 6410 zł. Tyle samo wyniesie minimalne miesięczne wynagrodzenie dla profesora w instytucie PAN i pozostałych wymienionych w projekcie instytucji. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej dla pracownika naukowego nie powinno być mniejsze niż 50 proc. wynagrodzenia profesora. Profesor instytutu miałby zarabiać nie mniej niż 83 proc. wynagrodzenia profesora (5320 zł), a adiunkt nie mniej niż 73 proc. (4679 zł).

– Nowe regulacje zrównają zasady określania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich kategorii naukowców, co jest zgodne z postulatami środowiska naukowego. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć – napisano w komunikacie wydanym po posiedzeniu rządu.

Projekt nowelizacji wprowadza również jednoznaczne sformułowanie, że wykonywanie obowiązków zatrudnionego w nich pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze (o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pozwoli to pracownikom PAN stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do całości swojego wynagrodzenia. Wskazano, że zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na oczekiwania naukowców z PAN oraz instytutów badawczych, oczekujących zrównania ich statusu ze statusem nauczycieli akademickich.

– Rozwiązania te powinny zatrzymać odpływ pracowników zatrudnionych (objętych nowelizacją) w jednostkach naukowych i zapewnić im lepsze warunki do rozwoju naukowego – czytamy w komunikacie.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)